top of page

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר - המדריך המלא  עודכן בתאריך: 03/03/2016

כיום, משיכת כספי תגמולים מקופת גמל אשר היתה בבעלותו של עמית אשר נפטר מצריכה המצאת צו ירושה ושלל מסמכים אחרים. היות וצו ירושה הינו תהליך מורכב ויקר, אשר מצריך התנהלות מול עורך דין, לעיתים אנו נוכחים למציאות בה ליורשים רבים אין כדאיות ולכן אין הם מבצעים את התהליך.

סוכן ביטוח בכפר סבא

נחלק את משיכת הכספים ל-2 חלקים עיקריים, עבור עמיתים שנפטרו ונצברו עבורם יתרות נמוכות, עד 5000 ש"ח,

עבורם בתאריך ה- 13/08/2014, פרסם המפקח על הביטוח שבמשרד האוצר חוזר גמל, בו הוא מתיר משיכת כספי תגמולים מקופת גמל ליורשיו החוקיים של עמית שנפטר מבלי להמציא צו ירושה. מדובר כאמור בהיתר משמעותי, אשר מקדם עוד צעד את המוטבים ל"כספים אבודים".

סוכן ביטוח בכפר סבא

מהם תנאי המשיכה? (במצטבר)

  • יתרות העמית אשר נפטר בחשבון נמוכות מ-5,000 ש"ח

  • העמית נפטר לפני למעלה מ-3 שנים

  • הצהרת המושכים על מכתב שיפוי לחברה

  • הצהרת המושכים כי הם היורשים לפי דין

  • המשיכה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות בן/בת זוג, הורים וילדים.

סוכן ביטוח בכפר סבא

איך נדע על המצאות החשבון?

באחריות החברה המנהלת לשלוח לכתובתו של העמית אשר נפטר על זכאותם של שאריו למשוך את הכספים (כאמור בחשבונות שיתרתם נמוכה מ-5,000 ש"ח).

 

איך בכל זאת מושכים חסכונות אבודים, (אם יש סכום גבוה מ-5000 ש"ח)?

אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים", מציעים שירותים שונים ומגוונים בתחום הביטוח והפיננסים. כמו כן, נוכל לסייע בתהליך משיכת הכספים כחלק ממגוון השירותים אותם אנו מעניקים ללקוחותינו. התהליך אינו מורכב ובמרוצת השנים צברנו ניסיון רב בתהליך תוך מתן שלל כלים.

סוכן ביטוח בכפר סבא

קצת סטטיסטיקה:

כ-15 מליארד ש"ח מוגדרים ככספים אבודים! כספים אלו רשומים על עמיתים שנפטרו ואף אחד אינו דורש אותם!

bottom of page