top of page

מושגי יסוד בשוק ההון שכולנו צריכים להכיר פורסם בתאריך: 12/09/2014

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון

לפני שנבין מהו שוק ההון נבין קודם מהם היסודות, שוק ההון משמעותו מקום מסחר בו מתנהלות עיסקאות בניירות ערך. הכוחות הפועלים הינם הביקוש אל מול ההיצע. אם הבסיס למסחר הינו נקודת המפגש בין מבקש לבין המציע, בשוק ההון מדובר במפגש וירטואלי אשר פועל באמצעות מחשבים "מערכת הרצף" שבבורסה לניירות ערך. הפלטפורמה, מערכת העברת הפעולות נעשית באמצעות חברי הבורסה (הבנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות).

 

*לשם הבנת הכוחות הפועלים על שוק ההון, נגדיר כמה מושגים אשר יקלו עלינו על ההבנה בהמשך (ניסינו לכתוב בשפה שכולם מבינים):

 

 

אינפלציה/מדד המחירים לצרכן

"עליית מחירים", מדי חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דוגמת סל מוצרים ושירותים ולפיו מפרסמת אם התייקר אותו הסל בבחינתו על פני חודש קודם ולשנה מקבילה- "מדד המחירים לצרכן".
סוכן ביטוח אישי כפר סבא

ריבית

"ערך הכסף", כמה כסף נקבל באחוזים תמורת כספנו או כמה נשלם תמורת הלוואה. ריבית תכניות חסכון מושפעת באופן ישיר מריבית בנק ישראל.
סוכן ביטוח אישי כפר סבא

ריבית בנק ישראל

"הבנק של הבנקים", הריבית שהבנקים יקבלו או ישלמו מבנק ישראל, הגורם המוניטרי במשק.

סוכן ביטוח אישי כפר סבא
שוק ההון

"השוק של ניירות הערך", מקום המסחר "וירטואלי" בו מתבצעות עסקאות מכירה וקניה של ניירות ערך.

סוכן ביטוח כפר סבא         כן ביטוח אישי כפר סבא   וכן ביטוח אישי כפר סבא

תשואה

"רווח/הפסד (תשואה שלילית)", תשואה למעשה מודדת באחוזים את הרווח או ההפסד עבור הנייר אותו מיום הקניה ליום המכירה (יום המימוש). 
 

תשואה ריאלית

"רווח/הפסד בניכוי מדד",  הכוונה היא במילים אחרות כמה רווח עשינו באחוזים מעבר למדד המחירים לצרכן. אם לדוגמה פיקדון בבנק מניב לנו 0.5% לשנה בעוד שהמדד עלה באותה שנה בכ-2%, למעשה מדובר בהפסד ריאלי של כ-1.5% (בקירוב).

סוכן ביטוח אישי כפר סבא
 

ניירות ערך

שם כולל לניירות המגובים בערך כלכלי כגון: מניות, אגרות חוב, נגזרים, קרנות נאמנות, תעודות סל וכד'.


 

מניות

"חלקי בחברה", מניות הינן יחידות הבעלות בחברה. אדם אשר רוכש מניה סבור כי השווי של החברה עשוי לעלות כתוצאה מרווחים

עתידים ומפעילותה.

עמלות קניה ומכירה

"העלות למכירה וקניה של ני"ע", הבנק או בית ההשקעות גובים אחוז מסויים בגין כל פעולה שנבקש לבצע, הזדמנות

טובה לציין כי הפערים ללא ידע ויכולת מיקוח הינם עצומים וישנם מקרים רבים בהם רוב הרווח מהחיסכון נאכל כתוצאה מעמלות אלו.


 

מדדי ניירות ערך

"מדד מייצג את הניירות בעלי אופי דומה", לדוגמה מדד המעו"ף (או ת"א 25) מייצג את 25 החברות בעלי שווי שוק הגבוה

ביותר, מדד אג"ח ממשלתי כללי מייצג את סל אג"ח הממשלתיות המונפקות לציבור לפי שווי.


 

נגזרים

"נגזרת של מדדים, סחורות, מניות או מט"ח", למעשה קיימים בשוק 2 נגזרים עיקריים, אופציות וחוזים עתידיים. נגזרים אלו

מתבססים כנגד נכס בסיס, מט"ח, מדד מניות וכד'. בנגזרים אלו אנו מעריכים לתקופה מסויימת "לאן תנשוב הרוח" והם באים כנגד מכפלה גבוה של אותו נכס בסיס. בנגזרים אין באמת נכס קיים אלא רק ספקולציה. באם תמה אותה תקופה והנגזר אינו נמצא בכסף - אינו בעל ערך כלכלי, הנגזר מתבטל ושוויו הוא אפס.

 

פק"מ

 "הלוואה לבנק", פק"מ משמעותו פקדון קצר מועד, למעשה במקום להשקיע את כספנו בשוק ההון, הבנק מציע לנו תמורת ריבית בד"כ נמוכה מריבית בנק ישראל חלופה לכסף. את הפקדון ניתן לסגור לתקופות קצרות שנעות החל משבוע ועד שנתיים. בפדיון מוקדם מהמסוכם יתכן והבנק יבקש מהחוסך לוותר על הריבית. סוכן ביטוח אישי כפר סבא
 

רוצים לדבר איתנו?  זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם!    (אפשר גם בטלפון 072-2112225)

אג"ח

"אגרות חוב - הלוואה", אגרות חוב הינן למעשה הלוואה לכל דבר אם לממשלה ואם לגוף מסחרי (קונצרני), אדם אשר רוכש אג"ח, סבור כי הפיצוי (הריבית) אשר יקבל ממנפיק האג"ח הולם את הסיכון והזמן אשר עליהם מוותר.


 

דירוג אג"ח

"הסיכון שברכישת אג"ח", בישראל קיימות 2 חברות, אשר תפקידן לדרג את יכולת החזר החוב - החזר ההלוואה (האג"ח) של אותה חברה. את הדירוג מזמינה החברה מאותן חברות בעיקר על מנת להראות שיכולת הפרעון שלה גבוה (תמורת תשלום כמובן). יחד עם זאת קיימות לא מעט חברות אשר אינן מדרגות את האג"ח שלהן (לאו דווקא בשל חוסר היכולת אלא בשל העלויות הגבוהות).

 

קרנות נאמנות

"תיק השקעות גדול בעל מדיניות מוגדרת", קרנות נאמנות הינן מעין סל של השקעות בהתאם למדיניות מסויימת של מנהל הקרן. בקרנות קיימים אך ורק ניירות ערך וניתן לבצע פעולות קניה/מכירה בכל יום. קרנות הנאמנות כפי שציינו הינן למעשה תיק גדול של השקעות, מנהל הקרן גובה אחוז מסויים מתוך סך הכסף הקיים בקרן, בנוסף לכך גובה נאמן הקרן אחוז מסויים גם כן מסך הכסף. לשם הבנה בלבד, רוב הפעילות בקרנות הנאמנות מבוצעת באמצעות הבנקים אשר גובים דמי משמרת (דמי ניהול) עבור החזקתן ישירות מן החוסך (במקביל לדמי הניהול אשר נלקחים מסך הנכסים).

 

תעודות סל

"סל של ניירות ערך", בתעודת סל רוכש מנהל התעודה מס' ניירות בהתאם לתשקיף (מדיניות), ההבדל מקרן נאמנות בא לידי ביטוי באוטונומיה של מנהל התעודה. אם בקרן נאמנות למנהל הקרן יש אוטונומיה ברכישת ניירות הערך ובתקופה מסויימת יכול לשנות את תמהיל ההשקעות (יותר מניות, פחות אג"ח וכד'), בתעודת סל אין את אותה אוטונומיה - מנהל התעודה חייב לפעול לפי נוסחה מסיוימת. באם למשל מדובר בתעודת סל המחקה את מדד ת"א 25, מנהל התעודה חייב כמה שיכול להתחקות אחרי אותו המדד (גם אם אותו מדד נמצא בירידה מתמדת).  בשוק ההון ישנן הרבה תעודות סל על שלל של נוסחאות ומדדים, מנהל התעודה גובה את שכר טרחתו גם כן מתוך הנכסים. ברכישת תעודת סל יש לשלם עמלות קניה ומכירה.


 

מסלקת הבורסה

"הבנק של ניירות הערך", מסלקת הבורסה פועלת כך שחברי הבורסה מעבירים פעולות אל הבורסה בשם המשקיעים, המסלקה בעצם מבצעת את המסחר בין אותם משקיעים.

 

חבר בורסה

"מי שמחזיק עבורנו בניירות הערך", חברי הבורסה הינם 26 גופים אשר מעבירים בשם המשקיעים את הפעולות (קניה/מכירה) אל מסלקת הבורסה. במילים אחרות חברי הבורסה הינם מעין צינור הפצה.

סוכן ביטוח 

מק"מ

"הלוואה למדינה", מק"מ משמעותו מלווה קצר מועד, ריבית המק"מ זהה לריבית בנק ישראל למשך שנה. מק"מ ניתן לרכוש אך ורק בשוק ההון רכישתו ומכירתו כרוכות בעמלות קניה ומכירה ויש כמות מינימאלית לרכישתו.


 

תכנית חסכון בבנק

"הלוואה לבנק לתקופות ארוכות", תכנית חסכון הינה פקדון לתקופה ארוכה יותר, לרוב לתקופה של שנה ועד 18 שנה (בתכניות חסכון לילדים), תכניות חסכון מפצות על הזמן בצורה של ריבית גבוהה יותר, ניתן להצמידם למדד המחירים לצרכן.

סוכן ביטוח אישי כפר סבא
 

ריבית חסרת סיכון

 "השקעה חסרת סיכון", ריבית חסרת סיכון היא ריבית של אגרת חוב ממשלתית. לרוב נהוג להשוות אג"ח קונצרני לאג"ח ממשלתי.

 

 

לאחר שנים של ניסיון ופעילות בשוק ההון אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים", נתאים את תכנית ההשקעה והמכשירים הנכונים ביותר עבורך.

bottom of page