top of page

תנאי שימוש והצהרת פרטיות

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 
 • "מכון אלטים לביטוח ופיננסים" הינו גוף הפועל ומעניק שירותים בתחום הביטוח והפיננסים, האתר מכיל מידע בתחומים שונים, פיננסים, ביטוח, פנסיוניים, כלכליים, משכנתא, פרישה ועוד. 

 • המידע אשר מופיע באתר מהווה בין היתר חוות דעת ופרשנות אישית, של מנהלי ועובדי "אלטים ביטוח ופיננסים".

 • חלק מן המידע מבוסס על ניסיון אישי, חלקו מבוסס על ספרות מקצועית וחלקו הינו פרשנות של החוק ושל עיקריו.

 • אין לראות באתר כדי להוות ייעוץ פנסיוני בידי יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק, המידע ו/או האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני ובכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים.

 • אין לראות באתר כדי להוות ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות כהגדרתו בחוק, המידע ו/או האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ובכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים.

 • אנו במכון אלטים לביטוח ופיננסים, מעמידים לרשות הגולשים באתר מידע אודות תכניות ביטוח מסויימות, המידע המופיע באתר נכתב בשפה השונה מן הפוליסה וזאת על מנת לסייע להבין את התחום הכתוב באתר. אין לראות הכללה לגבי חברת ביטוח ו/או מוצר מסויים אלא בכל מקרה של ספק יש לקרוא את הפרשנות הכתובה בפוליסה.

 • מכון אלטים לביטוח ופיננסים מעניקה שירותים פיננסים ומשווקת מוצרי ביטוח, תמורת שכ"ט באופן ישיר מול הלקוח או בעקיפין מול חברת הביטוח, בית ההשקעות וכד'. סוכן ביטוח כפר סבא

 • מכון אלטים לביטוח ופיננסים, מרכזת פעילות במס' תחומים שונים ומגוונים, פעילות זו מבוצעת באמצעות מס' נותני שירות שונים. לכל נותן שירות אחריות אישית ובלעדית כלפי הלקוח. לבעלי האתר אין ולא תהיה כל אחריות כלפי הלקוח בשל פעילות זו.

 • בפניה למכון אלטים לביטוח ופיננסים והשארת פרטים אישיים, הלקוח מודע לכך כי פרטיו ישמרו ויעשה בהם שימוש לטובת שיווק עתידי והצעה לפעילות עסקית מסוימת בתחומי הפעילות. סוכן ביטוח כפר סבא

 • באתר "אלטים ביטוח ופיננסים" מופיעים קישורים לטפסיי הצעות, בקשות, ארכיון פוליסות וכד'. המידע נלקח מחברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים ונועד להקל על הגולש. חשוב לציין כי במידע זה לא בוצע כל שינוי והוא מופיע בדיוק כמו שמופיע באתר החברה הרלבנטית (AS IS), כמו כן מדובר במידע אשר זמין לכל באתרי האינטרנט של חברות אלו.

 • באתר עשויים להיות קישורים לאתרים חיצוניים באמצעות "לינק" (הפניה). האחריות על האתרים ותוכנם חלים על בעל האתר. הגולש לאתרים אלו  עושה זאת על אחריותו האישית.

 • השימוש בתוכן האתר הינו באחריות הגולש בלבד! אין הוא, או מי מטעמו, יכול לפנות בטענה או תביעה כזו או אחרת כלפי בעלי ומנהלי האתר. לשם הבהרה ולמען הסר ספק, גולש אשר המידע המופיע באתר פוגע או שונה מדעותיו האישיות, מומלץ וראוי שיפסיק את השימוש באתר.

 • המידע/ התוכן המופיע באתר מוגן בזכויות יוצרים ובבעלות בלעדית של "אלטים ביטוח ופיננסים", אין לבצע שימוש בתוכן לשום מטרה שהיא ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעליו. למען הסר ספק, אין להעתיק, לצלם, להדפיס, להעביר למדיה מגנטית או לעשות כל שימוש שהוא בתוכן. יודגש - אין להדפיס, לצלם ולהעביר למדיה מגנטית גם חומר לימודי ולצרכי לימוד. מפר הוראות אלו צפוי לעונשים הקבועים בחוק. סוכן ביטוח כפר סבא

 • בהשארת פרטים אישיים (שם, גיל, כתובת, פרטי קשר וכד') בכל השדות האפשריים באתר, הנך נותנ/ת את הסכמתך להעביר את המידע לצד שלישי להלן "ספק חיצוני" לצורך עיבוד, איחסון ו/או לצורך מתן הצעות לרכישת מוצרים או שירותים אשר עשויים לעניין אותך, והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוג הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982.

bottom of page