top of page

קודם כל הלחם והחמאה - איזה ביטוחים חובה שיהיו לנו?

המאמר הבא לא הולך לעסוק ברשימת קניות לסופרמרקט, אך בהחלט הולך לשפוך אור בכל מה שנוגע לדברים החשובים ביותר בענף הביטוח הפרטי למשפחה. למעשה כבר שנים אנו במכון אלטים לביטוח, פיננסים וכלכלת המשפחה, נוקטים בקו אחיד בכל הנוגע לביטוחים שחשוב שיהיו לבין כאלו שנחמד שיהיו.  כמובן שבעולם אוטופי בו התקציב הוא בלתי מוגבל, נציע לרכוש את כל הביטוחים, אך כאמור קיים שוני בין משפחות ועומק הכיס שלהן. 

מה יהיה אם נאבד את יכולת ההשתכרות שלנו?

הסיכון הראשון אותו דירגנו בראש סדר העדיפויות והחשוב ביותר בעיניינו, הוא סיכון למקרה של פגיעה בהכנסה וכיוצ"ב פגיעה ברמת החיים. ביטוח אובדן כושר עבודה הינו הביטוח אשר יתן מענה כספי במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממצב רפואי. 

מה יהיה אם נאבד את יקירנו וכתוצאה מכך נאבד את ההכנסה?

הסיכון אותו דירגנו שני, הוא סיכון אובדן חיים - או במילים אחרות, ביטוח חיים. אמנם צמד המילים ביטוח חיים למקרה מוות הוא בעייתי וקצת מבלבל, אולם כדי להבין את חשיבותו, נסו לדמיין משפחה בה אחד המפרנסים מפסיק לייצר הכנסה כתוצאה ממוות בטרם עת. אין ספק כי אותה משפחה לא תוכל להמשיך לחיות באותה רמת חיים ולמעשה תזדקק למקורות הכנסה אחרים או הקטנת ההוצאות. 

מה יהיה אם נזדקק להוצאה רפואית גדולה שלא מכוסה באמצעות המערכת הציבורית?

הסיכון אותו דירגנו שלישי, הוא סיכון בו בן משפחה יחלה במחלה ויזדקק לטיפול רפואי שלא כלול בסל  הקיים במערכת הבריאות הציבורית. כך לדוגמה, תרופה שלא בסל המיועדת למלחמה במחלת הסרטן עשויה לעלות 30,000-60,000 ש"ח לחודש (ובמקרים מסויימים אפילו יותר). לכן, ללא ביטוח בריאות בסיסי הולם, הכולל תרופות שלא בסל, עשוי להיות קשה עד בלתי אפשרי למימון.  מלבד אותו כיסוי לתרופות תחת הכותרת ביטוח בריאות בסיסי, ניתן להוסיף גם כיסויים לניתוחים מורכבים בחו"ל והשתלות. 

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

איזה ביטוחים טוב שיהיו לנו? 

מה יהיה אם נהפוך לסיעודיים?

הסיכון אותו דירגנו רביעי בסדר העדיפויות, הוא סיכון שינוי קיצוני במצב הרפואי והצורך בעזרה לביצוע פעולות יומיומיות.  ביטוח סיעודי למעשה מעניק מענה כספי למבוטח אשר נדרש לעזרה יומיומית לביצוע פעולות שבשגרה. ללא כיסוי זה, משפחות רבות נפגעות כלכלית בשל אובדן הכנסה של בני המשפחה בטיפול באדם הסיעודי,  ואף בהגדלת ההוצאות לטובת המשך הטיפול בו.

 

מה יהיה אם נחלה במחלה קשה?

הסיכון אותו דירגנו חמישי בסדר העדיפויות, הוא ביטוח מחלות קשות. אותו ביטוח נותן מענה כספי חד פעמי במקרה גילוי מחלה קשה. את הפיצוי הכספי אנו מייעדים לרוב להשלמת התקציב המשפחתי בזמן המלחמה במחלה והשלמה לאובדן הכנס במקרה של מענה לא מספק בביטוח אובדן כושר עבודה או מחלת ילד. 

 

מה יהיה אם נזדקק לניתוח או בדיקה ונרצה שיהיה לנו חופש הבחירה?

החלק השני של ביטוח בריאות והשישי בסדר העדיפויות, גם הוא נחוץ וחשוב שיהיה, אך לטעמנו חשוב להוסיפו רק אם רכשנו את יתר הכיסויים.  למעשה אנו מתכוונים לכיסוי עבור ניתוחים בארץ - חופש בחירת מנתח ובית חולים, לפי זמינות גבוהה יותר, מקצועיות וניסיון רב יותר של אותו מנתח. כמו כן, באותו חלק של צורך ביטוחי, נכניס גם את רכיב הבדיקות והייעוץ הרפואי הפרטי, אותם גם כן חשוב שיהיה, אך לעניות דעתנו - לא חובה!

"

מה יהיה אם נקלע לתאונה? האם נקבל פיצוי?

הסיכון אותו דירגנו אחרון במאמר זה, הוא הסיכון לתאונה והצורך שלנו בפיצוי על מנת לכסות את הפער שנגרם לנו באובדן כושר עבודה, או סתם כדי להתנחם בפיצוי כספי תוך ההחלמה מן התאונה.  ביטוח תאונות אישיות לעניות דעתנו הינו האחרון בסדר העדיפויות ומהווה למעשה את "השמנת" ברשימת הקניות שלנו, כלומר קודם נרכוש את הלחם והחמאה ורק אם יישאר תקציב נרכוש את הביטוח הנ"ל. למרות האמור לעיל, במקרים מסויימים, אנו מציעים למבוטחים לרכוש ביטוח תאונות אישיות עם אובדן כושר עבודה מתאונה, כהשלמה לסעיף הראשון - ביטוח אובדן כושר עבודה.

bottom of page