top of page

ייעוץ משכנתאות פרטי מול ה"יועץ" של הבנק

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

עד לאחרונה, יועצי המשכנתאות היחידים היו אלו אשר ישבו בבנק, למעשה מדובר במעין ניגוד עניינים בו הבנק הוא גם נותן המשכנתא וגם הגורם אשר נותן את הייעוץ לגביה. כשאנו פונים להתייעץ עם גורם מסוים נבקש לקבל את חוות דעתו האובייקטיבית והבלתי תלויה, כמובן שאנו יכולים להתייעץ עם גורם שאינו אובייקטיבי אך נדע מראש לא לקבל את דבריו בצורה ודאית אלא "בערבון מוגבל" שכן אנו מודעים לכך שיתכן והוא מוטה אינטרסים שונים. בפניה לבנק אנו מבקשים לקבל חוות דעת אובייקטיבית כשם שאנו פונים ליועץ ההשקעות והיועץ הפנסיוני מטעם הבנק, למעשה הסיבה לכך שעדיין בבנק פקידי המשכנתא מכונים גם יועצי משכנתא היא בכך שהנושא עדיין לא מפוקח. 

סוכן ביטוח כפר סבא
 

מי הוא יועץ המשכנתאות הפרטי?

מדובר באיש מקצוע שעבר אחד משני המסלולים הבאים, או שעבד בתור "יועץ משכנתא בבנק" או שמדובר באדם אשר לקח קורס משכנתאות והחליט להתחיל לפעול בתחום באופן עצמאי. המלצתנו היא כמובן לבחור יועץ משכנתאות אשר עבד כשכיר באחד מהבנקים ונתן שירות מול לקוח. החשיבות הינה בלדעת כיצד מערכת הבנקים פועלת, מתי יכול הבנק להוריד בריבית ומהם כל מסלולי המשכנתא הקיימים. חשיבות נוספת בבחירת איש מקצוע "מבפנים" היא בהיכרותו ובקשריו עם הגורמים אשר תפקידם לאשר הטבה בדמות ריבית מופחתת.

 

יועץ המשכנתאות "עובד" אצלכם ! הוא מקבל את שכר טרחתו מן לקוחותיו ומחוייב להיות הוגן ומקצועי אך ורק כלפיהם ולא כלפי הבנקים. לצערנו נתקלנו ביועצים אשר מנסים  לשמר את קשריהם מול הבנק בכל מחיר אפילו בפגיעה בלקוח אשר משלם ממיטב כספו בגין השירות. 

 

איפה הכי כדאי לעשות ייעוץ משכנתא

מהם תפקידיו של יועץ המשכנתאות?

1) לאפיין את הלקוח וצרכיו ובהתאם לכך לבנות את תיק המשכנתא, כלומר לבנות את תמהיל המשכנתא, הן מבחינת המסלולים והן מבחינת טווח ההחזר. כל זאת כאמור בהתאם לצורך הלקוח ובהתאם לתרחישים אפשריים בשוק (שינוי בריבית, שינוי במדד המחירים לצרכן ושינוי בפרמטרים נוספים).  למעשה אנו רואים את תפקיד זה כחיוני ביותר בתפקידו של היועץ ולא השגת תנאים טובים יותר (ריבית טובה יותר).

2) לדאוג לתנאים טובים יותר,  כלומר לבצע מכרז מול מס' בנקים לטובת ריביות אטרקטיביות יותר וכל זאת לאחר תמהיל התיק שנבנה מול הלקוח.

 

למעשה עיקר החיסכון מתבצע בבחירת המסלולים הנכונים ובבחינת תרחישים אפשריים ולא באמצעות השגת התנאים ה"אטרקטיביים". כפי שציינו, יועצי המשכנתאות בבנק או כפי שאנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" מכנים אותם "פקידי המשכנתא" אינם נאמנים אל הלקוח אלא אך ורק כלפי הבנק. אותם פקידים יעשו את המקסימום על מנת להמליץ לנו על מסלול החזר (מסלול הצמדה) שהינו טוב יותר עבור הבנק, לעיתים אותו פקיד משכנתא ידגיש כי זוהי ריבית מצויינת אך למעשה המסלול עצמו אינו תואם כלל את צרכיו של הלקוח. 
סוכן ביטוח כפר סבא

 

bottom of page