top of page

ביטוח תאונות אישיות - כל המידע הנחוץ במקום אחד

 ביטוח מוות מתאונה
פיצוי - מוות מתאונה
 ביטוח נכות מתאונה
פיצוי - נכות מתאונה

למה בכלל צריך ביטוח תאונות אישיות?

ביטוח תאונות אישיות מעניק לנו הגנה חד פעמית (פיצוי חד פעמי), ברגעים לא נעימים בהם נגרם לנו נזק גופני, חשוב להדגיש ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח מסוג פיצוי ואינו מתנגש עם ביטוחי הבריאות, כלומר לא קיים כפל ביטוח ובמקרה הצורך ניתן לתבוע את שני סוגי הביטוח. לביטוח תאונות אישיות שתי מטרות עיקריות, הראשונה להגן עלינו בשל אובדן הכנסה והשניה לפצות על הסבל ועוגמת הנפש אשר נגרמו כתוצאה מהתאונה. ביטוח תאונות אישיות כאמור, מעניק פיצוי על פי הנזק הגופני אשר נגרם, ריכזנו עבורכם את עיקרי הכיסוי (כפוף לתנאי הפוליסה*):
סוכן ביטוח כפר סבא

 

במקרה של נכות אשר התגבשה לצמיתות לאחר תאונה, יהיה המבוטח זכאי לפיצוי חד פעמי שהינו פונקציה של אחוז הנכות מסכום הביטוח למקרה נכות מתאונה. לחלק מהחברות קיים סף פיצוי מינימאלי של אחוז נכות מסויים שמתחתיו לא יהיה המבוטח זכאי לפיצוי בכל מקרה. 

לדוגמה: מבוטח ב-100,000 ש"ח סכום ביטוח הפך לנכה 12% כתוצאה מתאונה, יהיה זכאי לפיצוי ע"ס 12,000 ש"ח.

במקרה של מוות כתוצאה מתאונה, מוטביו של מבוטח יהיו זכאים לקבל פיצוי חד פעמי של סכום הביטוח למקרה מוות מתאונה. במקרה של מוות מתאונה המוטבים יהיו זכאים לפיצוי גם מהפוליסה לתאונות אישיות וגם מפוליסת ביטוח חיים.

ביטוח סיעוד מתאונה
פיצוי - סיעוד מתאונה

במקרה תאונה בה המבוטח הפך לסיעודי, יהיה הוא זכאי לפיצוי חד פעמי ע"פ סכום הביטוח שבפוליסה*. הגדרת סיעודי בפוליסה הינה זהה להגדרת סיעוד בפוליסה ביטוח סיעודי. גם בחלק זה של הפוליסה לא מדובר בכפל ביטוח היות וניתן לקבל פיצוי חד פעמי מפוליסה זו במקביל לתגמולי פוליסה סיעודית.

שברים כתוצאה מתאונה היקף פיצוי
פיצוי - שברים וכוויות מתאונה

במקרה של שבר או כוויה שהם תוצאה ישירה של תאונה, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי חד פעמי בהתאם לנזק שנוצר. לרוב מדובר בשתי טבלאות, האחת לשברים והשניה לכוויות. על פי אותן טבלאות ניתן להבין מהו הפיצוי. 

לדוגמה: מבוטח ב-100,000 ש"ח סכום ביטוח, שבר את ידו, ע"פ תנאי הפוליסה*, יהיה הוא זכאי בסעיף השברים לעד 20% מסכום הביטוח, כאמור ע"פ הפוליסה שבר ביד מזכה את המבוטח במכפלת 35% מ-20% סכום הביטוח, קרי לפיצוי חד פעמי ע"ס של 7000 ש"ח.

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

קצת סטטיסטיקה:

אחוז התביעות לפיצוי הגבוה ביותר הינו בפוליסות תאונות אישיות !

קצת סטטיסטיקה:

70% מפוליסות הפרט לתאונות האישיות  מרוכזות ב-5 חברות הביטוח הגדולות.

השוואת אובדן כושר עבודה
פיצוי - אובדן הכנסה מתאונה

אובדן הכנסה מתאונה הינו אחד הכיסויים החשובים ביותר שניתנים להוסיף בחלק מחברות הביטוח (חברות מסויימות לא מאפשרות כיסוי זה). בחברות בהן קיים ההכיסוי מכנים אותו: אכ"ע מתאונה, נכות תעסוקתית מתאונה ופיצוי שבועי מתאונה.

למעשה מדובר במתן פיצוי חודשי של עד 4000 ש"ח. משך תקופת הפיצוי הינה פונקציה של הגיל והעיסוק ואילו תקופת ההמתנה יכולה להיות החל מ-7 ימים ועד 30 ימים. ע"פ הקריטריונים נקבעת הפרמיה.  הכיסוי הינו החשוב ביותר בתוך הפוליסה היות ומשלים פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה אשר נותנת מענה לרוב לאחר 90 ימי המתנה ומכסה עד למקסימום 75% מהשכר. במילים אחרות הכיסוי הנ"ל נותן את האפשרות לקבל למעלה מ-75% שכר במקרה של אובדן כושר עבודה.

כמה מקבלים בביטוח אשפוז מתאונה
פיצוי - אשפוז מתאונה

הכיסוי מכסה תאונה שבעקבותיה המבוטח התאשפז בבית חולים. לרוב הפיצוי ניתן לאחר יומיים המתנה, כלומר החל מהיום ה- 3. הפיצוי ניתן בצורה חד פעמית לאחר השחרור מבית החולים. טעות נפוצה של מבוטחים הינה בחשיבה כי הפיצוי בא לשלם הוצאות אשפוז. כמובן שאין בכך שום הגיון שכן אשפוז מכל סיבה מכוסה באמצעות סל הבריאות הממלכתי וקופת החולים.

ביטוח תאונות אישיות רוכשים אך ורק אצל סוכן ביטוח מנוסה אשר מכיר את המבוטח, את אורך חייו ואת הסיכונים אליהם עלול להיחשף. אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" נתאים עבורכם פוליסת תאונות אישיות אשר תיהיה תואמת את הסיכונים אליהם אתם עלולים להיחשף. לסיכום, רצוי להימנע מרכישת ביטוח באמצעות מוקדני שירות אשר מפתים אותנו לרכוש ביטוח תאונות אישיות בעלות של "שקל אחד ליום". לקוחות רבים אשר רוכשים פוליסות אלו, אינם זוכרים בכלל כי קיימת ומה מכסה. יתרה מכך, במקרים רבים הצורך הביטוחי אינו תואם את הביטוח הנרכש טלפונית.

סוכן ביטוח כפר סבא
* אין להסתמך על האמור לעיל אלא רק לשם הבנה, קיימים הבדלים משמעותיים בין חברה לחברה ובין פוליסה לפוליסה.

bottom of page