top of page

איך להימנע מכפל ביטוח?

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

ביטוח חיים - במותו של מבוטח מוטביו יקבלו את סכום הביטוח.

ביטוח תאונות אישיות - במקרה של תאונה יקבל המבוטח סכום ביטוח בהתאם לנזק שנגרם כתוצאה מתאונה בלבד.

ביטוח מחלות קשות - במקרה ונתגלתה למבוטח מחלה קשה מתוך המחלות שבפוליסה, יקבל הוא פיצוי חד פעמי בהתאם לסכום הביטוח אשר קבע.


סוכן ביטוח כפר סבא

שיפוי משמעותו - חברת הביטוח "תשפה" את המבוטח, כלומר תחזיר את המצב לקדמותו מבחינה כלכלית למצב ערב קרות הנזק. פוליסות על בסיס שיפוי אשר אנו נתקלים בהם ביומיום:

ביטוח רכב- במקרה של גניבה או תאונה, חברת הביטוח תשלם למבוטח את הנזק הכלכלי שנגרם לו כתוצאה מהגניבה. 

ביטוח אובדן כושר עבודה- במקרה בו מבוטח איבד את יכולת עבודתו, חברת הביטוח תשלם מדי חודש למבוטח שכר בגובה שנקבע מראש אבל לא יותר מ-75% מיכולת השתכרותו ערב קרות הנזק.

ביטוח בריאות- במקרה ומבוטח צריך להוציא לממן מכספו פרוצדורה רפואית כלשהי (בדיקה, תרופה, ניתוח השתלה וכד'), חברת הביטוח תשפה, כלומר תחזיר לו את העלות אותה שילם.

סוכן ביטוח כפר סבא

מהו ביטוח ?

כדי להבין ביטוח מה הוא, נבין קודם את מטרתו:

"מטרת הביטוח הינה להבטיח לנו תשלום או פיצוי במקרה של נזק שעלול להשפיע עלינו כלכלית".

הדרך לבצע זאת היא למעשה בפיזור הסיכון על פני מס' רב של מבוטחים.

 

דוגמה מתחום הרכב, חברה המחזיקה ב-10 כלי רכב, עלולה להגרר לנזק כלכלי אם כלי רכב אחד יגנב ולכן תבקש לעשות ביטוח. לעומת זאת חברה המחזיקה -1000 כלי רכב, יתכן ולא תבטח את הרכבים היות ועלות הביטוח עלולה להיות גבוהה מהנזק אשר יגרם אם יגנב רכב אחד או שניים - כלומר עלות הביטוח גבוהה מהנזק הכלכלי.  כשאנו רוכשים ביטוח אנו מעבירים את הסיכון לחברת הביטוח ומשלמים לה פרמיה, אפשר באותה דוגמה בה השתמשנו לראות את חברת הביטוח כאילו היא בעלת -1000 כלי רכב.
סוכן ביטוח כפר סבא

לאחר שהבנו מהו ביטוח נחדד קצת יותר, ביטוח מתחלק לשני סוגים, הראשון ביטוח על בסיס של פיצוי והשני על בסיס של שיפוי.

פיצוי משמעותו - חברת הביטוח תפצה את המבוטח בעבור הנזק אשר נגרם לו, לפי סכום הביטוח שנקבע בזמן שהופקה הפוליסה.  פוליסות על בסיס פיצוי אשר אנו נתקלים בהם ביומיום

 

 

 

ביטוחים כפולים

מהו כפל ביטוח ?

כפל ביטוח הינו מקרה בו למבוטח פוליסות ביטוח ב-2 או יותר גופים, אשר במקרה ביטוח יצטרכו לשפותו (לא לפצות), כפי שכבר הוזכר, חברת הביטוח "תחזיר את המצב לקדמותו מבחינה כלכלית למצב ערב קרות הנזק", כאשר יש יותר מגוף מבטח אחד יקבל המבוטח רק שיפוי בגין הנזק ולא יותר.  חשוב להבין, אין אדם אשר בצורה כזו או אחרת אין לו כפל ביטוח אם במודע ואם בחוסר ידיעה, מצד שני מעט מאוד אנשים בעלי משאבים כלכליים מספקים על מנת  לבטח בביטוח מסוג שיפוי את כל מהלך חייהם. בשל כך אנו בוחרים לפי סדר עדיפויות היכן הנזק הכלכלי שעלול להגרם לנו הוא הגדול ביותר והיכן אנו מעריכים כי קיימת שכיחות גבוהה יותר לנזק ובוחרים את הביטוח בהתאם.

רוב המקרים של כפל ביטוח נגרמים בשל חוסר ידיעה ובשל חוסר מקצועיות של הגורם המטפל, השכיחות הגבוהה ביותר נגרמת כאשר מדובר במס' רב של נותני שירות מבלי שאחד ינצח על הכל וישלוט בהכל. לדוגמה, מבוטח רוכש עבורו ביטוח בריאות במקביל לאחר תקופה מסויימת משכנעת אותו נציגה של ביטוח הרכב שברשותו לרכוש ביטוח בריאות נוסף "כי זה במבצע וכדאי לך" המקרה הנ"ל קורה מדי יום לכולנו , במקרה זה נציגת המכירות אינה מכירה את המבוטח מה צורכיו ואיזה ביטוח כבר ברשותו, המבוטח מנגד שמע "מבצע" ושמע את הפצרותיה של הנציגה, במקרה הטוב יבין לאחר תקופה שברשותו שני ביטוחים זהים במקרה הרע יבין רק ברגע תביעת ביטוח. 

 

אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" מציעים את שירות "לסדר את הביטוחים" בו ההיכרות עם הלקוח ומאפייניו יסייעו לנו להעמיד תמונה מלאה של סיכונים מול הגנות ונכסים מול התחייבויות,  בין אם חלק מהתיק הביטוחי והפיננסי מנוהל דרכנו ובין אם באמצעות גורם חיצוני. לאחר שנים של ניסיון פיתחנו 2 כלים עיקריים אשר מסייעים לנו לקבל את תמונת המצב , מבדק עמידות פיננסית - בה נבחן את הסיכון הרלבנטי לכל מבוטח לנזק כלכלי ומבדק פיננסי - בה נבחן את הנכסים מול ההתחיבויות ונבין אם הכסף שלנו יכול לעשות יותר.

bottom of page