top of page

קרנות הפנסיה, מה מומלץ? ואיזה קרן הכי טובה?

איזה קרן פנסיה הכי טובה ואיזה מקדם יש לקרן פנסיה
האם אפשר למשוך כסף מקרן פנסיה ותיקה

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה למעשה היא מעין קופה או תוכנית אשר אליה אנו ומעסיקנו מפקידים כסף במהלך עבודתנו אשר מוכרת כ"קופת גמל". אותה קופה משקיעה את אותם כספים באפיקים שונים אם  בשוק ההון ואם בנכסים לא סחירים אחרים, השאיפה היא להניב לנו רווחים (תשואה) אשר יתורגמו בגיל הגימלאות יחד עם ההפקדות לקצבת פנסיה.

 

מה כוללת קרן פנסיה?

מלבד קצבת פנסיה "קצבת זקנה" או במילים אחרות משכורת בגיל הגמלאות קרן הפנסיה דואגת ל-2 ביטוחים נוספים.

1. אובדן כושר עבודה - פנסיית נכות: קרן הפנסיה דואגת לשלם לעמית אשר איבד את כושרו לעבודה קצבת נכות, מדובר בקצבה חודשית ("משכורת"), אשר ניתנת מרגע בו נקבע כי אותו עמית אינו כשיר לעבודה ועד חזרתו לעבודה או עד גיל הפרישה.  למעשה מדובר בביטוח אובדן כושר עבודה לכל דבר עם סייגים מסויימים (ללא הגדרת עיסוק, קיזוז עם ביטוח לאומי ועוד). גובה הקצבה והמימון (העלות) בגין אותו ביטוח, הינו פונקציה של גיל ההצטרפות ומסלול הביטוח וניתנת במונחי ברוטו. העלות נגבית מתוך התגמולים בצורה של ערבות הדדית בין העמיתים. 

2. ביטוח חיים - פנסיית שאירים: קרן הפנסיה דואגת לשלם לשאריו החוקיים של עמית פעיל (עמית אשר מפקיד כספים) קצבה חודשית במקרה פטירתו, גובה הקצבה הינה פונקציה של גיל ההצטרפות ומסלול הביטוח וניתנת במונחי ברוטו. העלות נגבית מתוך התגמולים בצורה של ערבות הדדית בין העמיתים.

 

סוגי קרנות פנסיה

קרנות הפנסיה קיימות כבר למעלה מ-60 שנה בישראל, עם השנים חלו רפורמות רבות שהחשובה שביניהם היא הלאמת קרנות הפנסיה הותיקות ואיחודם ב"עמיתים" תחת תקנון אחיד בשנת 1995. כיום משווקות אך ורק קרנות הפנסיה החדשות (מקיפות ומשלימות).

 

קרן פנסיה מקיפה - צוברת

קרן הפנסיה היחידה המשווקת היום (בנוסף לקרן הפנסיה המשלימה), ניתן גם לכנותה קרן פנסיה חדשה. הקרן מכילה בתוכה כיסויים ביטוחיים (ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה). קרנות הפנסיה החדשות משווקות היום ע"י רוב בתי ההשקעות הגדולים וע"י חברות הביטוח. קרנות הפנסיה החדשות פועלות בצורה של ערבות הדדית בין העמיתים, הערבות הינה גם בקצבאות הפנסיה וגם בחלוקת הנטל הביטוחי. ישנו יתרון מובהק לקרנות הפנסיה בחברות הביטוח על פני קרנות הפנסיה בבתי ההשקעות - כך שדמי הניהול והתשואות בקרנות הפנסיה אינם בעלי ההשפעה המשמעותית, תוכלו לקרוא עוד בנושא במאמר "זה לא רק דמי ניהול !"

מדי חודש אנו ומעסיקנו מפרישים אחוז מסויים משכרנו (תלוי בהסכם ההעסקה) לקרן הפנסיה, כסף זה מנוהל ע"י מנהל ההשקעות בבית ההשקעות ובחברת הביטוח. מתוך סך הכספים המושקעים בשוק ההון קרנות הפנסיה החדשות זכאיות ל-30% אג"ח ייעודי ממשלת ישראל, המשמעות היא שחלק מכספנו בקרן הפנסיה (30%) מובטח לנו בצורה של אג"ח "חסר סיכון" אשר יניב לנו ריבית/תשואה של 4.86% בתוספת למדד המחירים לצרכן מדי שנה. מדובר ביתרון והטבה משמעותית של קרן הפנסיה על פני שאר אפיקי ההשקעה (ביטוחי המנהלים וקופות הגמל). יחד עם זאת ההטבה מוגבלת בתקרת הפקדה אשר תלויה בשכר הממוצע במשק. הנוסחה היא למעשה המכפלה בין פעמיים השכר הממוצע במשק כפול ל-20.5%. באם עמית מסויים ירצה להפקיד מעבר לאותה תקרה יאלץ הוא לבחור מכשיר חסכון חלופי או קרן פנסיה משלימה.

קרנות הפנסיה נשענות על מעמד משפטי של תקנון, את התקנון חברת הביטוח או בית ההשקעות יכולים לשנות מעת לעת בהתאם לצורך העולה של העמיתים, בהתאם לאילוצים בשוק ובהתאם לרגולציה בענף.

דמי הניהול בקרנות הפנסיה הינו נושא אשר נמצא לא מעט בכותרות במדיה, למעשה ע"פ היתר ממשרד האוצר והמפקח על הביטוח קרנות הפנסיה רשאיות לגבות דמי ניהול מההפקדות השוטפות - "דמי ניהול מפרמיה" של עד 6%. ובנוסף דמי ניהול מסך הנכסים - "דמי ניהול מצבירה" של עד 0.5%. מרבית הכותרות במדיה עוסקות בפערים שבין גופים מאוגדים לבין יחידים חסרי יכולת השפעה.

 

קרן פנסיה משלימה

קרן הפנסיה המשלימה הינה מוצר חסכון פנסיוני אשר מיועד בעיקרו לעמיתים אשר מעוניינים להפקיד מעבר לתקרה המותרת בחוק לקרן הפנסיה המקיפה. השוני בין קרן הפנסיה המשלימה למקיפה היא בכמה מאפיינים:

1) באג"ח הייעודי אשר אינו מובטח בקרן המשלימה.

2) בדמי הניהול אשר יכולים להיגבות (מקסימום 4% מההפקדות ו-1.05% מהצבירה).

3) בכיסויים הביטוחיים אשר ניתן לא לרכושם להבדיל מהקרן המקיפה בה לא ניתן לוותר עליהם.

 

קרן פנסיה תקציבית

קרן הפנסיה התקציבית הינה קרן פנסיה אשר היתה נהוגה בעבר לעובדי השירות הציבורי, גופים ממשלתיים ומוסדות בעלי אוריינטציה חינוכית. מדובר בקרן פנסיה אשר מבטיחה לעמיתיה כיסויים ביטוחיים (אובדן כושר עבודה וקצבת שארים - פטירה) וכמובן שדואגת לקצבת פנסיה. המימון בגין הקרן ועבור זכויותיהם של העמיתים נלקח מתוך תקציב אותה רשות  או גוף ולא נלקח מתוך הפקדות העובד ומעסיקו ולכן נהוג לכנותה תקציבית. הזכאות להיות חלק מהקרן ניתנת לאחר 10 שנות עבודה.

סוכן ביטוח כפר סבא


קרן פנסיה יסוד - ותיקה

קרן פנסיה מסוג יסוד הינה קרן פנסיה ותיקה צוברת זכויות, בגין כל שנת עבודה זכאי העמית ל-2% מקצבת זקנה מהשכר הקובע. קרן הפנסיה היסודית אינה מכילה בתוכה כיסויים ביטוחיים (אובדן כושר עבודה ופטירה). ההפרשות (הפקדות) בגין עמית הינם 6% מעסיק ו-5.5% עובד.

סוכן ביטוח כפר סבא

 

קרן פנסיה ותיקה (לא מאוזנת)

קרנות הפנסיה הותיקות כבר קיימות בישראל למעלה מ-60 שנה, ראשיתן הן בקרנות אשר הוקמו כתוצאה מהתאגדות היסתדרותית (מבטחים, קג"מ, מקפת, הדסה, פועלי בניין, חקלאים, אגד ונתיב). עם השנים צברו אותן קרנות גרעונות עצומים בשל ניהול לא נכון של כספי העמיתים, בשל יתר זכויות לעמיתים ובשל תוחלת חיים אשר עלתה משמעותית. בשנת 1995 משהתברר גובה הגרעון (לפי הערכות כ-120 מיליארד ש"ח) הולאמו הקרנות ואוחדו תחת תקנון אחיד בגוף אחד "עמיתים" בנוסף הופסק צירוף של עמיתים חדשים.

  • בקרנות הותיקות העמית צובר 2% מהשכר המבוטח בגין כל שנת עבודה.

  • ההפרשות הינן 7.5% תגמולים מעסיק, 6% פיצויי מעסיק ו-7% תגמולי עובד, למעשה הקרן לוקחת את סך ההפרשה בגין כל מבוטח  ומחלקת ב-20.5% וכך קובעת את השכר המבוטח - השכר הקובע בגין אותו חודש.

  • הקרנות מוגבלות בגידול בשכר המבוטח של 2% + מדד המחירים לצרכן, המשמעות היא שלא ניתן להגדיל את השכר בצורה משמעותית אלא בגידול ריאלי של 2%.

  • בקרנות הפנסיה הותיקות קיימים כיסויים ביטוחיים (אובדן כושר עבודה וכיסוי למקרה פטירה - קצבת שארים).

  • השכר הקובע נקבע על פני שתי תקופות, הראשונה עד 2003, בה נקבע השכר לפי 3 השנים האחרונות. והשניה מ-2003 בה נקבע השכר על פי חלוקתו מדי שנה בשכר הממוצע במשק.

  • מענק שנים עודפות - לאחר 420 חודשי הפקדה - שהם למעשה 35 שנים (70% פנסיה), יכול עמית להמשיך להפקיד באותן הפרשות ולזכות למענק חד פעמי בסך של 75% מהשכר הקובע בגין כל שנה עודפת, למעשה מדובר ב6.25% עבור כל חודש. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע לפני פרישה בקרן ותיקה שכן ההפרשה הינה 7% מהשכר ברוטו (בתוספת להפרשות המעסיק) ואילו המענק הינו פחות מכך.

סוכן ביטוח כפר סבא

 

bottom of page