top of page

 ביטוחי מנהלים - סקירה לאורך השנים

לפני שנסביר מהו ביטוח מנהלים, נפריח קודם אימרה: "ביטוח מנהלים אינו ביטוח אשר מיועד למנהלים".

בצורה מפתיעה כיום פוליסת ביטוח מנהלים נמכרת לכל חוסך והינה תכנית חסכון פנסיוניים בדיוק כמו קופת גמל וקרן פנסיה. בעבר הפוליסה שווקה לציבור אמיד יותר שכן כללה כיסויים ביטוחיים יוקרתיים יותר אך עם השנים כאמור השתנתה וכיום ניתן להתאימה לכל כיס.

 

למעשה ביטוח מנהלים הינה פוליסה אשר אליה מופקדים כספים בצורת עובד ומעסיק או כעצמאים, בכספים אלו הפוליסה רוכשת ביטוח (אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים ואף ביטוח בריאות) והיתר הולך לחיסכון. מאז החלת שיווק פוליסות ביטוח המנהלים החל מתחילת שנות ה-60 ועד היום חוקקו חוקים וכללים רבים אשר בחלקם ביטלו את כדאיות המשך החיסכון באותה פוליסה וחלקם "הוציאו את העוקץ" מהפוליסה. כיום, לאחר הרפורמה האחרונה בה בוטלו מקדמי הקצבה המובטחים בסוף שנת 2012, ביטוחי המנהלים איבדו חלק מהאטרקטיביות אך למרות זאת, בתכנון נכון ניתן עדיין למצוא כדאיות מסויימת בפתיחת פוליסה זו וכמובן לשמר פוליסות שנפתחו לפני תחילת 2013.

סוכן ביטוח כפר סבא
על מנת להבין אילו פוליסות קיימות ומהן האילוצים החלים על כל פוליסה ריכזנו את סוגי פוליסות ביטוחי המנהלים ומאפייניהם העיקריים:

 

מעורב

פוליסות מסוג מעורב שווקו עד תחילת שנות ה-2000, מדובר בתכנית חסכון פנסיוני המשלבת ביטוח חיים. העיקרון המנחה, המבוטח קובע סכום חד פעמי למקרה פטירה, שהוא למעשה הסכום אשר יעמוד לרשותו בתום חיי הפוליסה.  לדוגמה מבוטח ביקש להפיק לעצמו ביטוח מעורב בגיל 20 כך שבגיל 60 יעמוד לרשותו 1,000,000 ש"ח, אותו מבוטח מדי חודש ירכוש ביטוח בגובה ההפרש בין הסכום הסופי (מיליון השקלים) בניכוי החיסכון שכבר חסך. האטרקטיביות בהפקדה לפוליסות אלו היה בצורה מסויימת כדאית בעוד היות לתשואה מובטחת  של כ-4% למצטרפים עד שנות ה-90. משנת 1991 פוליסות אלו שווקו כבר ללא אג"ח ח"ץ (תשואה מובטחת), עם השנים חוסכים רבים הפסיקו להצטרף לפוליסות אלו ולכן הופסק שיווקן.

גימלא 

מדובר בפוליסות ששווקו במקביל לקרנון הפנסיה הותיקות, מטרת הפוליסות כשם הפוליסה להעניק גימלא חודשית בזמן היציאה לגמלאות. הרעיון העיקרי הינו להבטיח קצבה חודשית בגיל הפנסיה. בזמן שהיו משווקות היו מאפשרות פוליסות אלו 4 מסלולי הפקדה/ חיסכון.

א' - חיסכון חודשי וקצבה בגיל הפנסיה.

ב' - חיסכון חודשי וקצבה בגיל הפנסיה, בנוסף במקרה פטירה של פנסיונר תתקבל גמלא נוספת לאלמנתו לפי מסלול נבחר (50/75/100 קצבאות).

ג' - הפקדה חד פעמית בגיל טרום פנסיה אשר תעניק קצבה בגיל הפנסיה.

ד' - הפקדה חד פעמית בגיל פנסיה, אשר מיד לאחריה ניתן להתחיל לקבל קצבה.

סוכן ביטוח כפר סבא
 

עדיף - משתתף ברווחים 

(מניב - פניקס, יותר - מגדל, מיטב - כלל, מעולה - הראל, עדיף - איילון/מנורה)

מדובר בפוליסות שהחלו להיות משווקות בשנות ה-80 והיו זכאיות לאג"ח ח"ץ (אג"ח ייעודי מבטיח תשואה) עד תחילת שנות ה-90. לאחר מכן המשיכו להיות משווקות אך ללא אג"ח זה והתבססו על רווחי מנהל ההשקעות של הפוליסה. הפוליסות נקראו גם פוליסות משתתפות ברווחים שכן חברת הביטוח משתתפת ברווחי המחזיק בפוליסה. מדי שנה נגבו מסך הנכסים שנחסכו 0.6% דמי ניהול בנוסף ל-15% מהרווח הריאלי (רווח בניכוי מדד המחירים לצרכן). בתקופות של תשואות גבוהות בשוק ההון מדובר בדמי ניהול יקרים בהרבה מהקיים, אך בתקופות של ירידות דמי ניהול זולים יותר. בנוסף ראוי לציין, במידה והפוליסה צברה הפסדים תוכל היא לגבות אך ורק את ה-0.6% ולאחר שתחזיר את כל ההפסדים שנצברו תוכל לחזור לגבות את 15% מהרווחים.

 

פוליסות עדיף הינן פוליסות מורכבות למדי ובעלות 4 מסלולי ביטוח חיים:

מסלול בסיסי 72-28 לטובת חסכון מול ביטוח.

סכום ביטוח קבוע בו הפוליסה רוכשת סכום ביטוח למקרה פטירה עד שהחיסכון יעבור את סכום הביטוח.

כפולות שכר, המבוטח מבקש סכום ביטוח למקרה פטירה שהינו פונקציה של השכר לפיו מפקיד

הקצאה לחיסכון נוסף, המבוטח מבקש להעביר יותר פרמיה לטובת חיסכון על חשבון ביטוח.

סוכן ביטוח כפר סבא
הערות:

עלות הביטוח נלקחת מתוך החיסכון הפנסיוני.

עלות הביטוח הינה בתעריפים יקרים של עד פי 3 מהנהוג לביטוח חיים כיום.

המסקנה המתבקשת היא כי החלופה הרביעית (הקצאה לחיסכון נוסף) הינה הטובה ביותר. למרות הכל חברות הביטוח לא אפשרו את המעבר הנ"ל שכן רווחיותן נפגעת בהעדר ביטוח. תוכלו לקרוא עוד במאמר אשר הקדשנו לנושא: איך להגדיל את הפנסיה בפוליסות העדיף משתתפות ברווחים?

 

רוצים לדבר איתנו?  זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם!  
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
איך לחשב ביטוח מנהלים

 

אז למה בכל זאת להחזיק פוליסת עדיף ?

כדי להבין מהי הכדאיות בהחזקת פוליסות אלו, נסביר קודם כיצד מחושבת קצבת הפרישה. המשוואה הינה פשוטה, החיסכון שנחסך בגיל הפנסיה 64/67 בחלוקת מקדם הקצבה, יתן את התוצאה שהיא למעשה קצבת הפרישה. מקדם הקצבה הוא למעשה מילת המפתח. בשנות ה-90 המקדם לגבר עמד על 144 לגיל 65, עד יוני 2001 עמד על 166. כלומר על כל 166,000 ש"ח תתקבל קצבה של 1,000 ש"ח מדי חודש. למען נוחיותכם צירפנו טבלת מקדמי קצבה לפי שנות ההצטרפות בפוליסות משתתפות ברווחים.  על אף החיסרונות בביטוחי העדיף - פוליסות המשתתפות ברווחים, עדיין קיימת כדאיות רבה בהחזקתן היות והמקדם בהן טוב בכמה מידות על מקדם הקצבה בביטוחי המנהלים בסוף שנת 2012 אשר עמד על 200 (הבדל של עשרות אחוזים משנות ה-90), כמובן שככל שנחלק במקדם נמוך יותר קצבת הפנסיה אשר תתקבל תיהיה גבוהה יותר. 

 

עדיף נספח הוני

תחילת שנת 2000, התבקש כל מחזיק בפוליסת עדיף לבחור באם מעוניין להמשיך את ההפקדות לפוליסה קצבתית בגיל הפנסיה או הונית. כספים שהופקדו עד אותה תקופה ניתן למשוך הוני/קצבתי בהתאם לבחירת העמית. 

 

פוליסות ביטוח המנהלים החדשות (2004-2012)

החל משנת 2004 הופסקו לשיווק פוליסות העדיף - משתתפות ברווחים, והחלו לשווק פוליסות ביטוח המנהלים החדשות, גם אותן פוליסות שווקו עם מקדמי קצבה מובטחים אך גבוהה יותר. בפוליסות אלו ניתן לרכוש ביטוח מתוך דמי הגמולים בשעור של עד 35% (בדיוק כמו בפוליסות העדיף), כמובן שניתן לרכוש ביטוח חיים וכיסויים נוספים.

סוכן ביטוח כפר סבא
 

כמו כן, מודל דמי הניהול השתנה, מאז אותה תקופה דמי הניהול נחלקו ל-2:

1) דמי ניהול מפרמיה - דמי ניהול מהפקדות השוטפות (כסף חדש)

2) דמי ניהול מצבירה - דמי ניהול מסך הנכסים אחת לשנה (מחושב חודשית).

מודל דמי הניהול אשר אושר לשווק פעל כך ששני סוגי דמי הניהול פעלו בכיוונים הפוכים, כך שאם דמי ניהול מפרמיה היו גבוהים, דמי הניהול מהצבירה היו נמוכים. להלן כמה חלופות אשר היו נהוגות, 13% יורד מפרמיה ו-1% מהצבירה, 7% מפרמיה ו-1.4% מצבירה, 5% מפרמיה ו-1.25% מצבירה.  ביולי 2012 פרסם המפקח על הביטוח דאז, עודד שריג, תקנות חדשות בהן החל מתחילת 2013 לא יותרו לשווק פוליסות מבטיחות מקדם קצבה מובטח ומודל דמי הניהול יהיה 4% מפרמיה לכל היותר ו-1.1% (יורד ל-1.05% ב-2014) מהצבירה.  מטרת התקנה הינה להגן על חברות הביטוח מחדלות פרעון שכן לוקחות על עצמן את הסיכון בו מבוטח יחיה חיים ארוכים מעבר לציפיות חברת הביטוח והרבה מעבר לחיסכון אשר נחסך בפוליסה.

 

המצב היום בביטוחי המנהלים

שנת  2013 כונתה גם שנת הניודים לפוליסות במקדמים מובטחים, בשנה זו התאפשר הניוד מפוליסה מבטיחת מקדם לפוליסה חדשה מבטיחת מקדם בתנאי שהיה קיים בה מקדם קצבה ובתנאי ש-100% מהכסף נוייד. החל משנת 2014 הופסקו הניודים בין החברות כך שלקוחות רבים הפכו "לקוחות שווים". לאחרונה אנו עדים לקולות רבים הקוראים לחזור לאשר את הניודים בין החברות ולפתוח את השוק.

אמנם ביטוחי  המנהלים המשווקים כיום אינם מבטיחים מקדם קצבה קבוע, אך קיימת אוכלוסיה רבה לה הפוליסות מתאימות, על מנת לבחון את החלופות והאטרקטיביות בהפקדה לביטוח מנהלים רצוי להיתייעץ עם איש מקצוע. אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" נבחן את החלופות הקיימות עבורכם ורק לאחר מכן נדע להתאים עבורכם את הפוליסה הנכונה, בעלת הכיסויים הביטוחיים המתאימים עבורכם והאטרקטיבית ביותר.  נוסיף ונציין כי במהלך 2016, אמורה היתה להיכנס רפורמה חדשה "ניוד ביטוח מנהלים מבטיח מקדם", בפועל טרם יישמו ונרתמו למהלך חברות הביטוח (בדומה לשנת 2013). מאידך דמי הניהול הנהוגים בביטוחי מנהלים היום הינם כ-3% אחוזים מההפקדה ו-0.5% מהצבירה, שהם דמי ניהול אטרקטיביים למדיי בהשוואה למצב שהיה ואף במקרים מסויימים בהשוואה לקרנות הפנסיה.

bottom of page