top of page

מדריך הטבות מס לעצמאי פורסם בתאריך: 03/10/2014

איזה הטבות מס והחזרי מס יש לעצמאי שמפקיד לפנסיה

כיום, קרנות ההשתלמות הינן חלופת ההשקעה/ חיסכון הטובה ביותר, מדובר בתכנית בה ניתן להפקיד כשכיר (ע"פ אישור המעסיק) וכעצמאי (כפוף לאישורים רלוונטים). לקרן אותה בחר החוסך מופקדים הכספים ומושקעים ע"י מנהל הקרן ע"פ המדיניות/ המסלול אותו בחר. למעשה כיום לכל בית השקעות קיימים מס' רב של מסלולי השקעה (מסלול מנייתי יותר,מסלול מוטה אג"ח ממשלתי, מסלול מוטה אג"ח קונצרני, מסלול מוטה ניירות ערך זרים - חו"ל ועוד) וניתן לבנות קרן השתלמות ע"פ חלוקת הכספים באחוזים לכל מסלול. תוכלו לקרוא עוד בנושא במאמר "איך לבחור קרן השתלמות?". מידע נוסף לגבי מאפייני קרן ההשתלמות וקופות הגמל ניתן לקרוא בדף הפיננסים שלנו.

סוכן ביטוח בכפר סבא

לאחר היכרות עם החוסך וצרכיו אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים", נדע לבנות את מסלול החיסכון/ ההשקעה הטוב ביותר, כך שמחד יתאים לצורך ומאפייני הלקוח ומנגד יגן מפני שינויים חדים בשווקים, לקביעת פגישה ותכנון פיננסי אישי - צור קשר .

סוכן ביטוח בכפר סבא

לקרנות ההשתלמות במעמד שכיר אין הטבות מס, למעשה בתום 6 שנות החיסכון הכספים הופכים להיות נזילים (ברי משיכה) ואילו הטבת המס הינה הפטור ממס רווח הון. לעצמאים קיימות 2 הטבות מס, הראשונה בפטור ממס רווח הון, הטבה זהה להטבת השכירים והשניה הטבת מס על בסיס ההפקדה. על מנת להבין את מודל הטבות המס לעצמאי נבין איך מוגדר עצמאי?

הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי מצריכה אישורים מטעם רשויות המס - תיק מס עצמאי (תיק במע"מ ותיק מס הכנסה), תנאי זה הינו הכרחי כאמור.

סוכן ביטוח בכפר סבא

האם כדאי לעצמאי להפקיד לקרן השתלמות?

הטבות המס בהפקדה פנסיונית ולקרן ההשתלמות ניתנות למי שמשלם מס, יחד עם זאת, הפקדה לקרן השתלמות כעצמאי הינה ברוב המקרים כדאית גם לעצמאי אשר אינו משלם מס. הסיבה לכך היא בהטבת המס הראשונה כפי שסקרנו לעיל - הטבת מס בצורת פטור ממס רווחי הון. 

סוכן ביטוח בכפר סבא

איך מחשבים את הטבת המס בהפקדה לקרן השתלמות לעצמאיים?

מבחינת רשויות המס קיימים 2 סוגי הטבות, הטבת זיכוי מס (בו מקבל המפקיד הטבה של תשלום מופחת של מס) והטבת ניכוי מס (בו מקבל המפקיד הטבה של הורדת ההכנסה החייבת ובכך תשלום מס מופחת).  בעל תיק עצמאי בטרם הפקדה לקרן ההשתלמות בוחן את מחזור עסקיו בבחינת הכנסה חייבת למס ולפי הכנסה זו זכאי להטבת מס מהסוג השני - הטבת ניכוי מס.

 

על פי תקרות 2014, זכאי עצמאי להפקיד לקרן השתלמות עד לא יותר מ-7% מהמקסימום המותר, תוך סכום שנתי של 264,000 ₪, במילים אחרות ההפקדה השנתית המותרת הינה של 18,480 ₪. יחד עם זאת בבחינת הטבת המס, יש לזכור כי מ- 7% ההפקדה, רק 4.5% מוכרים להטבת המס בצורת הניכוי, כלומר 2.5% הראשונים אינם מוכרים ומחושבים.

סוכן ביטוח בכפר סבא

לשם המחשה צירפנו דוגמה:

חנה היא עצמאית ובעלת קונדיטוריה, לחנה הכנסה חודשיות אשר נעה סביב ה-23,000 ₪,  בהכנסה זו מדרגת המס הינה 31%. 

חנה יכולה להפקיד לקרן ההשתלמות את המקסימום המותר בחוק שכן הכנסתה השנתית היא 23,000*12=276,000 ואילו התקרה הינה 264,000 ש"ח (בדוגמה זו חנה לא תהנה מהטבה על מלוא הכנסתה). 

חנה תבצע הפקדה על סך של  7% מההכנסה השנתית המקסימאלית, כלומר תפקיד 18,480 ש"ח. מסכום זה רשויות המס יכירו לה 4.5% מתוך 7%, כלומר יוכר לה לצרכי ניכוי מס 11,880 ש"ח. 

כאשר תיגש חנה לרו"ח המטפל בה, יוסבר לה כי הטבת המס ממנה היא נהנתה היא בגובה המס השולי אשר שילמה כלומר 31%. אם אם נרצה להבין יותר לעומק, נראה את הכנסותיה השנתיות של חנה כאילו השתכרה 264,120 ש"ח שהם הכנסה השנתית בהפחתת השכר המוכר לצרכי ניכוי (276,000-11,880).  למעשה מהפקדה של 18,480 ש"ח נהנתה חנה מהחזר של 3,682.8 ש"ח.

סוכן ביטוח בכפר סבא

כמה כדאי להפקיד לקרן השתלמות כעצמאי?

אין תשובה חד משמעית, בדוגמה שלנו אמנם חנה יכלה להפקיד עד המקסימום ולהינות ממלוא הטבת המס, אך יחד עם זאת במצב בו אין היא יכולה להפקיד סכומים כה גדולים שכן קיימות הוצאות גדולות לעסק, תאלץ היא להפקיד פחות. המצב היעיל והנכון ביותר לגבי גובה ההפקדה לקרן השתלמות עצמאית הוא "בבחינת עלות מול תועלת", העלות הינה כאמור גובה ההפקדה והתועלת הינה הטבות המס.  על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה כמה כדאי להפקיד לקרן ההשתלמות כעצמאי, יש לבחון את כל הפרמטרים הנוספים. אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" כבר שנים מלווים עצמאים בהפקדות לקרנות ההשתלמות ולהסדרים פנסיוניים. לתכנון פיננסי וביטוחי אישי ובחינת גובה ההפקדה המתאים עבורי השאירו פרטיכם בתיבת צור קשר.

bottom of page