top of page

למה חשוב להיות בקרן פנסיה גדולה? "זה לא רק תשואות ודמי ניהול" 

רבים נוטים לחשוב כי דמי הניהול והתשואות הינם הקריטריונים החשובים ביותר בבחירת קרן הפנסיה, לאחר היכרות של שנים עם עולם הפנסיה החלטנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" להסביר כמה פרטים אשר נוטים להישכח בבחירת הקרן.

השוואת קרנות פנסיה

למעשה קרנות הפנסיה מנסות לשכנע אותנו להצטרף או לעבור אליהם על בסיס דמי ניהול נמוכים ותשואות גבוהות. כאמור שני נתונים אלו הם העיקריים אשר חושפים בפנינו במטרה לשכנע אותנו להצטרף אל קרנות הפנסיה שלהן. למעשה קיים הבדל משמעותי מאוד בדמות מנגנון האיזון האקטוארי, ההבדל בא לידי ביטוי בצורה מובהקת בהשוואה בין חברות הביטוח המחזיקות בקרנות הפנסיה הגדולות בעלי שווי נכסים רב יותר ובעלי עמיתים רבים יותר לבין קרנות הפנסיה הקטנות שבבעלות בתי ההשקעות אשר רק לאחרונה החלו להיות משווקות.

 

סוכן ביטוח אישי

מהו מנגנון האיזון האקטוארי?

למעשה יהיה מאוד קשה להסביר מהו המנגנון ואיך הוא עובד,  לשם פשטות נשתמש בדוגמה, דמיינו לעצמכם עולם בו כולם עוזרים אחד לשני בעת צרה, אם מישהו נפצע או חלה בעולם זה ולא יכול לעבוד, אז יתר תושבי העולם מממנים את שכרו. אם מישהו נפטר באותו עולם ומשאיר אחריו אישה וילדים, אז יתר תושבי העולם ישלמו לאלמנתו והילדים שכר מדי חודש.

 

בסוף כל שנה תושבי העולם מקבלים חשבון בו הם רואים כמה יצא להם לממן את שכר הנפצעים והחולים וכמה מימנו את קצבאות האלמנות והיתומים. לאחר שהסברנו את עיקרונות אותו עולם, נסבך את הדוגמה באמצעות מצבי קיצון:

  • נניח בשנה מסויימת גילו תרופה מצויינת ובשל כך חלו פחות אנשים ונפטרו פחות אנשים, בסוף אותה שנה החשבון אשר יקבלו תושבי העולם היה נמוך מכפי שהיו רגילים.

  • נניח היתה רעידת אדמה מאוד גדולה או התפרצות הר געש אשר כתוצאה מכך נפצעו ונהרגו עשרות מתושבי אותו עולם, אז בסוף השנה החשבון יהיה גדול מהרגיל.

"חוק המספרים הגדולים" בא להסביר כי ככל שנבחן סיטואציה יותר פעמים, התוצאה תתיישר עם הסטטיסטיקה. אם נטיל מטבע פעמיים יתכן ובשתי הפעמים יצא "עץ" אך אם נטיל את המטבע אלף פעמים ככל הנראה נקבל תוצאה זהה בין "עץ" ל"פלי". מנגנון האיזון האקטוארי גם כן מתבסס על חוק המספרים הגדולים, כלומר על סטטיסטיקה. בדוגמה שלנו ככל שיהיו יותר תושבים באותו עולם אז הקטסטרופה או מצב הקיצון יתפזר על פני יותר אנשים ובכך נוכל לחזות את ההסתברות של מס' הפעמים בהם יקרו אותם מצבי קיצון.

ביטוח חיים הכי זול

עכשיו ננסה לדמיין עולם מקביל, בעולם זה ישנם מעט אנשים, חוק המספרים הגדולים לא יכול לעבוד, שכן אם יקרה מצב קיצון הוא יכול לרסק את כלכלת אותו עולם. מנהיג העולם יפנה מראש לעולם מקביל ויבקש את עזרתו באם יקרה מצב קיצון. בתמורה ישלם סכום מדי שנה בין אם קרה מצב קיצון ובין אם לא קרה כלום - למעשה רכש ביטוח לתושבי העולם. בעולם זה לא משנה מה יקרה, תושבי העולם מקבלים חשבון קבוע בסוף השנה.

השוואת תשואות תכניות חיסכון

 

איך כל זה מתקשר לקרן הפנסיה?

את הטבלה הבאה, כולנו רואים בדו"ח השנתי של קרן הפנסיה אשר אנו מקבלים מדי שנה, בשורה  "עלות הכיסוי הביטוח לסיכוני נכות ומוות", תופיע אותה עלות אשר אנו משלמים בגין הכיסוי לאכ"ע ופטירה, רוב החוסכים בקרן הפנסיה מתעלמים מסעיפים אלו בשל חוסר הבנה מה משמעותם. שורה מתחת ניתן לראות "עדכון יתרה בגין הפעלת מנגנון  איזון אקטוארי", המשמעות היא כי באותה שנה נוצר עודף אקטוארי, ככל הנראה בשל כך שהעמיתים בקרן ביקשו לתבוע פחות את הביטוח הקיים בקרן (אכ"ע ופטירה).

סוכן ביטוח אישי

אם נסביר על הדוגמה שלנו, בעולם הגדול, בוצעו פחות תביעות ולכן הציבור באותו עולם קיבל חשבון נמוך יותר (במילים אחרות החזר עבור החשבון אשר שילם). בהמשך הדוגמה, בעולם השני, לא יוכלו אותם תושבים לקבל החזר (חשבון נמוך יותר), שכן הם מעבירים את התשלום (מימון הקצבאות לנכות ופטירה) לעולם אחר תמורת תשלום קבוע מדי שנה.

השוואת תשואות תכניות חיסכון

 

 

עדכון יתרה בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי

למה חשוב להיות בקרן פנסיה גדולה?

קרנות הפנסיה החדשות - הקטנות, מפעילות מנגנון איזון אקטוארי בהתאם לכמות העמיתים, חלקן מעבירות את הביטוח למבטח משנה, כלומר רוכשות ביטוח בכספי העמיתים ובכך מקטינות את הסיכון עבור העמיתים, אך מאידך פוגעות בהן, שכן העמיתים לא יכולים ליהנות חזרה מעודף באותו מנגנון איזון. בנוסף קרנות הפנסיה מבצעות פעולות נוספות כגון הצהרת בריאות טרם כניסה לקרן, תיעדוף מקצועות צווארון לבן (בעלי נטיה נמוכה יותר לתאונות עבודה ולכן לפציעה) ועוד פעולות רבות אחרות.

השוואת מחירים ביטוח חיים

למעשה בדוגמה שלנו ניתן לראות בצורה ברורה, כי אלמלא היה קיים מנגנון האיזון, עלות הכיסוי הביטוחי היתה גדולה משמעותית מן דמי הניהול. למעשה, אילו היינו משווים מול קרן קטנה בה קיים מבטח משנה ומנגנון האיזון לא היה "מחזיר כספים", הפערים בגין הכיסוי הביטוחי היו משמעותיים כל כך, עד לרמה בה דמי הניהול לא היו משחקים תפקיד (גם אם כלל לא היו דמי ניהול).

 

תכנון פיננסי מתאים, לוקח בחשבון את מצבו המשפחתי והתעסוקתי של הלקוח, בכך נתאים את קרן הפנסיה, מסלול הביטוח וכמובן את דמי הניהול ומסלולי ההשקעה.  אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" נוכל ליצור סינרגיה מושלמת בין עולם הביטוח ועולם החיסכון.

bottom of page