top of page

באיזה חברה אתה מבטח את עצמך בביטוח בריאות (פורסם בתאריך 20/07/2018)

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

אנשי מקצוע ולא משנה באיזה תחום, נשאלים רבות ע"י לקוחותיהם לגבי מה הם היו עושים, אלמלא היו נמצאים בנעליהם של לקוחותיהם:

  • "איפה אתה היית עושה ביטוח בריאות?"

  • "כמה ביטוח חיים אתה היית עושה?"

  • "האם היית עושה את הביטוח הזה?" 

- אלו הן השאלות הנפוצות שנשאלים סוכני הביטוח אצלנו במכון אלטים לביטוח, פיננסים וכלכלת המשפחה. למעשה הלקוח מנסה לקבל החלטה מושכלת ושואל את איש המקצוע  אם לקבל החלטה על בסיס מחיר ומאפיינים אחרים או על בסיס ניסיון אישי והמלצת הסוכן.  אם ניקח כהשוואה מקרה בתחום הרפואה, זה דיי זהה לשאלה של מנותח לפני ניתוח תיקון ראיה בלייזר את רופאו אשר מרכיב משקפיים בעצמו, "למה אתה לא עשית ניתוח הסרת משקפיים בעצמך?.

ביולי 2018, ערכה לשכת סוכני הביטוח, סקר בו השתתפו למעלה מ-400 סוכנים ובדק בדיוק את השאלה "אם היית רוכש היום פוליסת ביטוח בריאות למשפחתך, בהתחשב בכל השיקולים, באיזו חברה היית עושה זאת? השאלה באה למעשה לנטרל שיקולים זרים שנובעים מפוליסות ישנות וכדאיותם מול הפוליסות החדשות, או במילים אחרות להעמיד את השאלה מול הסוכן כדי לבדוק בצורה נקייה ללא משקעי עבר, איזה חברה עדיפה בעיניו היום - עבור פוליסות חדשות בלבד? (לאחר רפורמת ביטוחי הבריאות 01/2016).

האם תוצאות הסקר מפתיעות?

כאמור, תוצאות הסקר קובעות בצורה משמעותית, כי סוכני הביטוח היו מעדיפים להיות מבוטחים בחברות הראל ומגדל. מאידך, צריך לשאול את עצמנו את השאלה, איך יכול להיות שמשרד האוצר קובע במדד השירות לשנת 2017 כי החברה המסורתית המובילה בתחום ביטוחי הבריאות היא בכלל הפניקס שמצטיינת בתשלום תביעות ומהירות טיפול בתביעה. 

שימו לב לפערים, בסקר סוכני הביטוח הפניקס זכתה לציון מאוד נמוך ואילו בסקר משרד האוצר זכתה לציון מאוד גבוה. 

למה הסקר של משרד האוצר כל כך שונה?

תאוריה לחוד ומציאות לחוד - מאיפה נובעים הפערים בין הסקרים?

אין לנו דרך להסביר את הפערים בין הסקרים, מה שכן חשוב היה לציין ולדעתנו משרד האוצר החטיא בתוצאותיו הוא נתח השוק של כל חברה וחברה, גם אם ניקח ונכניס למשוואה  חברות קטנות כמו AIG וביטוח ישיר, צריך לזכור שנתח השוק המצרפי של השתיים, עובר בקושי את ה-1%. לכן, להכניסן למשוואה, כלל אינו משקף את המציאות וכלל לא יכול להוות תיגר לחברות המסורתיות. נוסיף ונציין כי לעניות דעתנו פרמטרים כמו טיפול בלקוחות, זמן מענה טלפוני וכלים דיגיטליים,  אינם רלוונטים כלל בקביעת האימרה "חברת הביטוח הטובה ביותר", שכן מדובר ב"חברות של סוכנים" אשר נותנים את המענה האישי כחלופה למענה הישיר של עובדי החברה.  

 

לסיכומו של דבר, חשוב להערכתנו כן להתחשב בפרמטרים כמו "שיעור תשלום תביעות", "מהירות טיפול בתביעות" ונתח שוק בביטוח הוצאות רפואיות (הראל למעלה מ-35%, הפניקס למעלה מ-25%, מגדל כ-15%), מכאן שאלו למעשה 3 החברות המובילות בסיכום 2 הסקרים!

bottom of page