top of page

ניהול השקעות אקטיבי מול פאסיבי ומה שביניהם  (פורסם ב- 19/03/2016)

נתחיל מההתחלה!  מהו ניהול אקטיבי? ומהו ניהול פאסיבי?

ניהול השקעות אקטיבי הינו תהליך בו מנהל ההשקעות / המשקיע, מקבל החלטה איזה ניירות ערך יכנסו לתיק ההשקעות או תכנית החיסכון הפיננסי, בהתאם להחלטות שמקבל מראש או תוך כדי תנועה. לרוב, ניהול השקעות אקטיבי, מבוצע בהסתמך על אנליזה מקיפה הכוללת:

- ניתוח מניות, תוך התמקדות בנתוני החברה (רווחיות, היקף פעילות, התחייבויות וכד') המפורסמים בתשקיף שפירסמה.

- ניתוח אגרות חוב, תוך בחינת נתוני החוב (גובה התחייבויות, תקופת ההתחייבות, מאפייני הריבית וכד') המפורסמים בתשקיף. כלומר, מנהל ההשקעות בוחר בקפידה Stock and Bond Picking"" את ניירות הערך אותו רוצה להוסיף לתיק ההשקעות.

 

ניהול השקעות פאסיבי הינו תהליך בו מנהל ההשקעות / המשקיע, מקבל החלטה איזה מדדים להכניס לתיק ההשקעות, תוך אמונה כי אותם מדדים, בעלי פיזור מספיק רחב, כך שאם נייר אחד ישיא ביצועי חסר, יתר הניירות במדד יחזירו בצורה חיובית (מדד הינו צירוף של מס' רב של ניירות ערך בעלי מאפיינים זהים, לדוגמה, מדד תל אביב 100, מדד תל-בונד, מדד 500 S&P, מדד דאו-ג'ונס וכד').

השוואת מחירי ביטוח חיים

 

רוצים לדבר איתנו?  זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם!    (אפשר גם בטלפון 072-2112225)

"אם לא ניתן לנצח אותם, תחקה אותם"

(ג'ון ק. בוגל)

 

 לפני למעלה מ-30 שנה, מצא ג'ון ק. בוגל, כי תיק השקעות מנוהל, ככל הנראה יניב תוצאות פחות טובות אלמלא אותו תיק היה מושקע במדדים (מדדי מניות ומדדי אג"ח).

דוגמה מהעולם שלנו,  אם מנהל השקעות יבנה תיק השקעות לפי 20% מניות ספציפיות ("Stock picking")  מתוך מדד ת"א 100 ולפי 80% אג"ח ספציפיות ("Bond picking") מתוך מדד אג"ח כללי ונבחן את ביצועיו  לאורך זמן, ניווכח כי חיקוי המדדים בשלמותם תניב תשואה ("רווחים") טובה יותר.

במילים אחרות, למנהל השקעות יהיה קשה עד בלתי אפשרי להכות את מדדי השוק בצורה עקבית!

השוואת מחירי ביטוח

לשם הבנה בלבד, ננסה לקחת מטבע ולהטיל אותו מס' פעמים בודד. יתכן ותוצאת הניסוי תראה כאילו המטבע נחת על צד אחד יותר פעמים מאשר על הצד השני. אולם, אם ככל שנטיל את המטבע יותר פעמים, כך הסבירות שיצא בחצי מהפעמים "עץ" ואילו בחצי השני "פלי". איך זה מתקשר לאסטרטגייה שלנו?   - מנהל השקעות יצליח להכות את המדד אולי בחלק מהמקרים, אך ככל שמדובר בתקופות ארוכות יותר, כך הסבירות שהתחקות אחרי המדד תיהיה זו האסטרטגייה הטובה יותר.

הרעיון אשר עומד מאחורי האסטרטגיה הוא לנהל את כספנו בצורה יעילה אך משולבת בין ניהול אקטיבי (רכישת ני"ע בהתאם לשיקול דעת מנהל ההשקעות) ובאמצעות ניהול פאסיבי (רכישת כל המדד והיצמדות לביצועיו).

השוואת מחירי ביטוח משכנתא

כיום קופות מחקות מדדים מתחילות לתפוס תאוצה ומגייסות כסף רב, למעשה הציבור נותן את אמונו במדדים  והתוצאות לא מרחיקות לבוא. הראייה המוצלחת ביותר לכך, הינה בקופות גמל מחקות מדדים בעלות מאפיין השקעה כללי אשר הניבו בשנת 2015 תשואה טובה יותר מאשר הקופות הכלליות.

bottom of page