top of page

יוצאים לדרך עם ביטוח אובדן כושר עבודה החדש (פורסם בתאריך 01/02/2018)

איך לעשות השוואת ביטוח אובדן כושר עבודה

קצת רקע על ביטוחי אובדן כושר עבודה

סוכן ביטוח כפר סבא

יתכן ואתם לא בסוד העניינים ואינכם מבינים למה ובמה ביטוח אובדן כושר עבודה הפך להיות חדש? על כן, נעדכן כי החל מה-01.08.2017 ועד ממש לאחרונה, לא התאפשר לכם לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה, ובטח שלא להיות צרכנים חכמים ולעבור מחברה לחברה. 

 

בעקבות הוראת הרגולטור - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ביטוח מסוג אובדן כושר עבודה "הורד מהמדף" והופסק לשיווק במתכונתו הקודמת ואילו מעתה ניתן לשווקו במתכונת החדשה בלבד. הסיבה לאותה "רפורמה" ביסודה היתה טובה (יצירת שוק תחרותי בו הפוליסות אחידות וחברות הביטוח תתחרנה על המחיר ועל השירות), אולם מלחמות בין הרגולטור לבין חברות הביטוח יצרו מצב בו מבוטחים רבים נותרו בלי יכולת בסיסית להגן על עצמם בביטוח אובדן כושר עבודה לתקופה מאוד ארוכה של כמעט חצי שנה. 

תארו לעצמכם מצב בו תוכלו לעשות השוואת מחירי ביטוח אובדן כושר עבודה בין חברות הביטוח ולבחור את ההצעה הטובה ביותר כי הפוליסות ביסודן זהות לחלוטין. זה היה הרעיון, התוצאה נכון למועד כתיבת שורות אלו, ממש לא קרובה להיות משביעת רצון.

 

 

רוצים לעשות השוואת מחירי ביטוח?  -לחצו כאן

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

אז מה חדש בביטוח אובדן כושר עבודה?   - כיסוי בסיסי זהה בין כל החברותסוכן  ביטוח כפר סבא

למעשה הרפורמה דיי זהה לרפורמה בביטוחי הבריאות, קיים ביטוח בריאות בסיסי בתחום הניתוחים ומחליפי הניתוח ועליו ניתן להלביש תוספות "ריידרים", כך גם בביטוח אובדן כושר עבודה החדש - הכיסוי הבסיסי - אובדן כושר עבודה נראה זהה בין כל החברות:

 1. כיסוי מקצועי - במידה ונשללה יכולת העבודה (כושר העבודה) של המבוטח באופן קבוע או זמני למעלה מ-75% לעסוק או בעיסוקו או בעיסוק סביר אחר התואם את ניסיונו, השכלתו ב-3 השנים הקודמות למקרה הביטוח - אי הכושר,  יזכה הוא לפיצוי.  אותו פיצוי יחושב לפי התנאי הבא,  לפי השכר המבוטח בפוליסה (גובה הכיסוי אותו רכש או רכשו עבורו) אך לא יותר מממוצע השכר ב-12 החודשים שקדמו לאי הכושר או ממוצע 3  החודשים הקודמים לאירוע (הגבוה מביניהם). 

 2. תוספות (הרחבות מובנות):

 • אובדן כושר עבודה חלקי - במידה ולמבוטח נגרם אי כושר לעבוד במשרה חלקית שבין 25% ל-74%, יזכה הוא לפיצוי חלקי בהתאם לשיעור אי הכושר מסך הפיצוי אותו רכש.

 • ברות ביטוח - שמירת הפוליסה והמשך תשלומה באופן עצמאי גם בתקופה של בין עבודות על חשבון המבוטח - או כמו שאנחנו מכירים כמושג "ריסק זמני".

נסכם, צרכן שמעוניין לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה, לפי הרפורמה ישווה מחירים בין החברות בעוד שחלק הבסיס הינו זהה בין כל החברות ואילו מה שינחה אותו בהשוואה הם, מחיר הביטוח, מדדי שירות החברה, ניסיונה בניהול תביעות, שיעור דחיית מבוטחים בביטוח זה, גודלה ואיתנותה הכלכלית.

מה כולל הכיסוי לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה (כיסוי נכות)?

למעשה המוצר הבסיסי בחברות הביטוח זהה במאפייניו לכיסוי הנכות בקרן הפנסיה. גם הוא מכסה אכ"ע כתוצאה ממצב רפואי ומתחיל לשלם את הקצבאות לאחר 90 ימי המתנה. גם בו קיימים מאפיינים משותפים: סוכן ביטוח כפר סבא
כיסוי אינו מקצועי – אלא לפי הגדרת המוסד לביטוח לאומי, "אינו יכול לעסוק בעבודתו או בכל עיסוק סביר אחר", המשמעות הינה שבמקרה של אכ"ע, יכולה קרן הפנסיה לסרב לשלם ולטעון להגנתה כי המבוטח יכול לעסוק בעיסוק אחר ולפיכך לסרב לשלם את תגמולי הביטוח. כלומר אדם שעסק בתפקיד התמחותי (מהנדס, הייטקיסט, טכנאי וכד'), יכול למצוא את עצמו כמי שמסוגל לעסוק כ"שומר בקניון" ולכן לא לקבל את קצבאות הביטוח.

כיסוי  המתקזז עם המוסד ביטוח לאומי – במקרה של תאונת עבודה, כנפגע תאונת עבודה יכול מבוטח לתבוע את המוסד לביטוח לאומי, קרן הפנסיה תתקזז עם תגמולים אלו כך שלכל היותר יוכל מבוטח לתבוע 75% משכרו ערב קרות המקרה.

 

איך להשוות בין ביטוחי אובדן כושר העבודה החדשים

מעבר לכיסוי היסודי כפי שסקרנו לעיל, חברות הביטוח מציעות השלמות ביטוחיות למוצר אובדן כושר עבודה וזאת כדי להעניק הגנה ביטוחית מקיפה יותר:

 • הגדרה עיסוקית במקרה של אובדן כושר עבודה למידע נוסף בנושא הגדרה עיסוקית מול הגדרה מקצועית באובדן כושר עבודה.

 • ביטול קיזוז עם ביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה.

 • קיצור תקופת ההמתנה מ-90 יום ל-30 יום או פיצוי רטרואקטיבי (פרנצ'יזה) לאחר 90 יום המתנה

 • תשלום נוסף במקרה בו הפך המבוטח לסיעודי

 • גג חתם - הגדלת הכיסוי ללא הצהרת בריאות - רלוונטי לאלו שמצבם הרפואי השתנה במהלך התקופה ולא מעוניינים בהחרגת השינוי במצב הרפואי.

 • הגדלת תגמולי ביטוח - ככל שמבוטח יזכה במהלך חייו להגדיל הכנסתו, כך גם אדם שנמצא במצב של אובדן כושר עבודה יהיה מעוניין שהכנסתו תגדל. 

איך לעשות השוואת ביטוח אובדן כושר עבודה

מה עוד צפוי להשתנות בביטוחי אובדן כושר העבודה?

להערכתנו היות וכעת מוצרי הבסיס, כיסוי הנכות בקרן הפנסיה וביטוח אובדן כושר עבודה, זהים!  אנו מעריכים כי בהמשך ינתן אישור לרכוש את התוספות שציינו לעיל כמוצר מדף ו"להלבישן" על כיסוי הנכות בקרן הפנסיה, דיי באופן זהה למה שהיה בעבר - מטריה ביטוחית או המוצר אפגרייד לפנסיה ששווק עד אותה תקופה (01.08.2017).  

 

זהירות!!! ביטוח אובדן כושר עבודה אינו מוצר מדף!

אמנם לאור הרפורמה והשינויים האחרונים, ביטוח אובדן כושר עבודה הפך להיות במאפייניו כמוצר מדף. אך חשוב לנו לציין מס' עובדות חיוניות לקבלת ההחלטה, איזה כיסוי לרכוש? איזה תוספות להרחיב? ובאיזה חברה?

המחיר הוא אחרון בסדר העדיפויות, אובדן כושר עבודה הינו מוצר הפסדי לחברות הביטוח ובטח שלא יעתרו לשלם לכם תגמולי ביטוח בקלות. נוסיף ונציין כי לדעתנו מוצר כזה חשוב שיימכר אך ורק באמצעות בעל רישיון. תנסו לדמיין מצב בו אתם מול חברת הביטוח מבלי אף אחד שייצג אתכם, בעוד שלחברת הביטוח אין כל סנטימנטים כלפיכם. לכן, לאור עובדה זו נציע לרכוש מוצר זה רק מול בעל רישיון לעסוק בביטוח - סוכן ביטוח אישי.

איזה כיסויים יותר חשוב שיהיו לי? רק לאחר שתבינו מה כל הרחבה כוללת, תוכלו לקבל את ההחלטה אם להוסיף את אותה הרחבה או לא. גם פה נציע לבצע את קבלת ההחלטות אך ורק מול בעל רישיון לעסוק בביטוח - סוכן ביטוח אישי.

באיזה חברה לבחור? שימו לב ישנן חברות גדולות יותר וכאלו קטנות יותר, ישנן בעלות נתח שוק גדול יותר בתחום ביטוח אובדן כושר עבודה וישנן בעלות נתח שוק זעום. כמו שלא תבחרו לרכוש רכב של חברה קטנה עם נתח שוק זעום, כך גם לא תבחרו לבטח את עצמכם בפוליסת אובדן כושר עבודה בחברה בה נתח השוק הינו זעום.

ומה לגבי השירות ותשלום תביעות?  משרד האוצר מפרסם מדיי שנה מדדי שירות ואיכות, במדדים אלו נבחנות חברות הביטוח בשירות הלקוחות שלהן, אחוז סירוב תביעות ומדדים נוספים. שאלו את עצמכם שאלה פשוטה? -האם תרצו לבטח את עצמכם בחברה בה באופן מובהק שיעור תשלום התביעות הינו נמוך מהממוצע? האם תרצו לבטח את עצמכם בחברה בה שיעור הסירוב לתשלום - שיעור הדחיות הינו גבוה מהממוצע?  -כמובן שלא תבחרו בחברה שכזו ולכן אנו מאמינים שמוטב לבחור את החברה לפי מדדים אלו. .

רוצים לדבר על ביטוח אובדן כושר עבודה עם בעל רישיון? - אנו במכון אלטים לביטוח, פיננסים וכלכלת המשפחה, נשמח להעמיד לרשותכם את טובי המומחים בענף ולסייע בקבלת ההחלטה. כל שצריך לעשות הוא ללחוץ על הכפתור בצד ולמלא פרטים אישיים.

bottom of page