top of page

כמה עולה לי השירות שלכם? (מחירון שירותים בתחום הביטוח והפנסיה)

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

אנו ב"מכון אלטים לביטוח, פיננסים וכלכלת המשפחה" מעניקים שלל של שירותים בתחומים רבים ובאמצעות מס' רב של אנשי מקצוע, כפי שציינו בתנאי השימוש באתר מכון אלטים, לכל נותן שירות אחריות אישית ובלעדית כלפי הלקוח והוא זה אשר גובה את שכ"ט בגין השירות באופן ישיר אל מול הלקוח.  מחירון השירותים המופיע באתר הינו המחיר העדכני ועליו יש להסתמך זולת אם נסגר אחרת מול נותן השירות באופן אישי וישיר, בעל פה או בכתב. 

דוגמה (1) לשם המחשה והבנה:

בתחום הביטוח, בעל הרישיון - סוכן הביטוח, יכול שלהיות מתוגמל ב-2 דרכים,  תמורת שכר טרחה באופן ישיר מול הלקוח (ע"פ המחירון שלהלן) ו/או בעקיפין מול חברת הביטוח או בית ההשקעות.  בעסקה מסויימת בין פלוני לסוכן הביטוח, נקבע מראש בין הצדדים, כי שירות "מיפוי תיק ביטוח וסדר בביטוחים" יהיה כולו ללא עלות וללא התחייבות. יתר העלויות בגין בניית מודל ביטוח ופנסיה, יישום המודל וביצוע השינויים המבוקשים, יקוזזו (יהיו ללא תשלום) לחלוטין וזאת במידה והלקוח יחליט ליישם את מסקנותיו של סוכן הביטוח לתקופה של 12 חודשים לפחות. באם החליט אותו פלוני לבטל את התהליך בתחילתו /  במהלכו או לאחר הביצוע. כלומר, פלוני החליט לבטל את העסקה, יבוטל הקיזוז  שניתן ע"י הסוכן והמחירים המופיעים במחירון שלהלן הם המחירים עליהם יסתמכו השניים לטובת שיפוי בגין ההוצאות שנגרמו לסוכן.

דוגמה (2) לשם המחשה והבנה:

בתחום כלכלת המשפחה, המנטור - היועץ הכלכלי מתוגמל באופן ישיר כנגד שכר טרחה מול הלקוח. בעסקה מסויימת בין פלונית למנטור, נקבע בין הצדדים כי מתחילים תהליך של ייעוץ כלכלי למשפחות  על בסיס 5 מפגשים ושיחות בקרה שוטפות. באם פלונית הצליחה להבין וליישם את מסקנות המנטור כבר לאחר 3 מפגשים ואין צורך ב-2 מפגשים נוספים, העלות בגין המפגשים שנותרו תחושב לפי העלות שבמחירון שלהלן.

    bottom of page