top of page

 ביטוח רכב הכי טוב בארץ

ביטוח רכב הינו שם כולל ל-2 סוגי ביטוח עיקריים: ביטוח חובה וביטוח מקיף/חבויות (צד ג'). הפוליסה מיועדת להגנת הנוסעים במקרה של פגיעה גופנית ולהגנה מפני נזק כלכלי אשר עלול לקרות לרכב המבוטח או לרכב הנפגע ע"י הרכב המבוטח. מעמדו של ביטוח הרכב עוגן בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו - 1986.

סוכן ביטוח כפר סבא
מה כולל ביטוח חובה?

ביטוח חובה כאמור מכסה פגיעות גוף או חלילה אובדן חיים כתוצאה מתאונת דרכים, הכיסוי ניתן גם לנוסעים ברכב המבוטח וגם לנוסעים אשר נפגעו כתוצאה מהתאונה. ביטוח חובה כשמו כן הוא, מחייב כל רכב מנועי. עלותו נקבעת על פי חברת הביטוח ומורכבת בעיקר מהסיכון המבוטח.

לדוגמה ביטוח חובה לרכב בעל נפח מנוע גדול יהיה יקר יותר מרכב בעל נפח מנוע קטן, ביטוח לרכב בו נוהג בדרך קבע נהג חדש הינו יקר מאשר נהג מנוסה וביטוח לרכב בו נוהג אדם אשר היה מעורב בתאונת דרכים יהיה יקר מאשר אדם בעל עבר נקי.  ביטוח חובה מעניק הגנה בצורת שיפוי בגין הוצאות רפואיות וגם בצורת פיצוי בגין נזק וסבל גופני אשר עלולים להיגרם.

 

מה כולל ביטוח מקיף?

ביטוח מקיף הינו שם כולל לביטוח המכסה נזק כלכלי לבעליו החוקיים של הרכב, לדוגמה גניבה או שריפה. יחד עם הביטוח המקיף קיים מובנה ביטוח צד ג', בו מכוסה נזק אשר עלול להיגרם לרכב או רכוש כתוצאה מתאונה. הביטוח ניתן בצורת שיפוי (השבת שווי הנכס למצבו ערב קרות הנזק). לדוגמה, רכב אשר היה מעורב בתאונת דרכים בה נפגע אובדן גמור (Total Loss) ישופה ע"י חברת הביטוח בשווי הרכב ע"פ מחירון מוסכםאשר נקבע טרם עריכת הפוליסה.

איפה הכי כדאי לעשות ביטוח לרכב

קצת סטטיסטיקה:

אחוז הרוכשים ביטוח רכב באמצעות סוכן ביטוח עומד על כ-80%.

קצת סטטיסטיקה:

אחוז התלונות נגד חברות הביטוח הישירות הינו הגבוה ביותר בענף !

מה כולל ביטוח צד ג'?

ביטוח צד ג' הינו ביטוח אשר מטרתו להעניק הגנה למבוטח בגין תביעות עתידיות בשל נזק אשר עלול להיגרם לרכב או רכבים אחרים. לעיתים כאשר שווי הרכב הינו נמוך ובכל זאת מעוניין המבוטח להיות מוגן מפני נזקים אשר עלולים להיגרם לצד ג' כתוצאה מתאונה, מבקש המבוטח לרכוש אך ורק ביטוח צד ג'.

סוכן ביטוח כפר סבא
מהי השתתפות עצמית?

קיימים שני סוגים של השתתפות עצמית, הראשונה השתתפות עצמית בגין נזק אשר נגרם לרכב בלבד, במקרה זה תכסה הפוליסה את עלות התיקון והמבוטח ישלם סכום חד פעמי עבור התיקון. יחד עם זאת קיימת השתתפות עצמית כנגד נזק לצד ג'. במקרה בו נפגע רכב צד ג' ישתתף בעל הפוליסה בעלות התיקון לרכב צד ג' בעלות חד פעמית. דרך טובה להוזיל בעלויות הביטוח היא בעריכת פוליסה בעלת השתתפות עצמית גבוהה.

 

איך ניתן להוזיל עלויות בביטוח הרכב?

את הפרמיה (העלות) בגין ביטוח הרכב ניתן להוזיל בכמה אופנים, נסקור מקצתן:

  1. עריכת פוליסה עבור נהג יחיד (הסיכון עבור חברת הביטוח יורד, לכן תיהיה היא מוכנה להוזיל בעלויות).

  2. עריכת פוליסה עבור נהג מעל גיל מסויים (סטטיסטית נהגים מנוסים מעורבים בפחות תאונות דרכים, אם ניתן להגדיר נהגים אלו כנהגים העיקריים ברכב, חברת הביטוח תיהיה מוכנה להוזיל את הפרמיה).

  3. עריכת פוליסה לרכב אשר אינו נוסע בשבת (באם הרכב בשימוש אך ורק במהלך ימי חול יהיה הוא פחות זמן על הכביש ובסבירות נמוכה יותר להיות מעורב בתאונה).

  4. צמצום ההרחבות (שמשות, גרר, רדיו-דיסק וכד', באם נצמצם את ההרחבות נוכל להינות מהוזלה בפרמיה)

  5. הגדלת גובה ההשתתפות העצמית (ככל שההשתתפות העצמית תיהיה גבוהה יותר, חברת הביטוח תדרוש פרמיה נמוכה יותר).
    סוכן ביטוח כפר סבא

למה אי אפשר להשוות את הכיסוי בין הפוליסות השונות? ולמה חשוב להתאים את הפוליסה לנהג?

בהתאמת הפוליסה לנהג, אופי נסיעותיו וצרכיו המשתנים יכול סוכן הביטוח לחסוך בעלויות רבות. חשוב לזכור ביטוח רכב אינו גמיש כפי שנדמה בחברות הביטוח המשווקות באופן ישיר, חברות אלו מציעות באמצעות נציגי שירות לא מנוסים פוליסות כלליות ואינם מציינים את האותיות הקטנות. למעשה מדובר בחבילה אשר בנויה היטב לשרת את צרכי החברה, כך שבזמן האמת המבוטח עלול להבין כי אינו מכוסה כפי שחשב ואף הפוליסה אשר רכש מכסה דברים אשר כלל אינם נחוצים לו. הפיתוי בעריכת פוליסה בחברות אלו קורצת בשל עלויות זולות ואטרקטיביות אך בבחינת הכיסוי אל מול הצורך ניתן בקלות להבין את מהות הכיסוי וחוסריו. אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" מאמינים כי ביטוח רכב עושים רק אצל סוכן הביטוח אשר ישמור על לקוחותיו באמצעות ההגנות הנחוצות להם באמת.

רוצים לדבר איתנו?  זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם!    (אפשר גם בטלפון 072-2112225)
bottom of page