top of page

יש לכם קופות גמל או פוליסות מנהלים? רוצים לדעת האם אפשר למשוך הוני או קצבתי? 

כספים שהופקדו במעמד עצמאי לקופה הונית (קופת גמל, ביטוח מנהלים):

 • כספים שהופקדו עד 31/12/2004 ניתן למשוכם לאחר 15 שנות ותק או בגיל 60 לאחר ותק מינימאלי של 5 שנים.

 • כספים שהופקדו עד 31/12/2007 ניתן למשוכם אך ורק בגיל 60 לאחר ותק מינימאלי של 5 שנים.

 • כספים שהופקדו החל מ- 01/01/2008 לקופה הונית במעמד עצמאי, יהיו ניתנים למשיכה אך ורק בצורת קצבה.

 

כספים שהופקדו במעמד עצמאי לקופה קצבתית (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים):

 • אם מדובר בפוליסת ביטוח מנהלים מסוג עדיף שנפתחה לפני 04/1997, ניתן להמשיך להפקיד כספים במעמד עצמאי עד 31/12/1999 ובמקרה זה ניתן למשוכם לאחר 15 שנות ותק או בגיל 60 לאחר ותק מינימאלי של 5 שנים. 

 • אם מדובר בפוליסת ביטוח מנהלים מסוג עדיף שנפתחה החל מה- 05/1997, ניתן למשוך את הכספים אך ורק בצורת קצבה.

 

בכל מקרה, עבור כספים שהופקדו החל מ- 01/01/2000, בכל תכנית קצבתית ניתן למשוך אך ורק קצבה. לאחר אפיון צרכים, אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים", ממליצים לבצע מיפוי תיק פנסיוני וביטוחי ולבחון את כל התיק הפנסיוני והביטוחי. באמצעות השירות תוכלו לקבל תמונת מצב לגבי הפנסיה והחסכונות שלכם, לחסוך בעלויות הביטוח ולקבל את ביטוח החיים הזול ביותר.

תנאים מקלים ("תנאי מסכנות"):

 

 • במידה והבמוטח, סיים או עזב את עבודתו, או הוריד את היקף המשרה בהיקף של לפחות 50%.
  במידה והעובד אשר עזב את מקום העבודה (מכל סיבה), לא מצא מקום עבודה חדש לאחר 6 חודשים.

 • במידה והעובד אשר עזב מקום העבודה (מכל סיבה) והפך להיות עצמאי לאחר 6 חודשים.

 • במידה והעובד אשר עזב מקום עבודה בו הופרשו לו לפוליסה הפרשות סוציאולות, עזב והחל לעבוד במקום בו לא מפריש המעסיק לתנאים סוציאלים (הפרשות פנסיוניות), יוכל למשוך את הכספים אשר נצברו בקופה בפטור ממס אם עברו 13 חודשים (ממועד העזיבה).
  תנאים נוספים כגון נכות, הכנסה נמוכה וכד' מזכים גם כן במשיכה חד פעמית בפטור ממס.

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 
איזה כספים הם הוניים ואיזה כספים לא

כספים שהופקדו במעמד שכיר לקופה הונית (קופת גמל, ביטוח מנהלים):

 • אם מדובר בכספים שהופקדו עד 31/12/2004, ניתן למשוכם בגיל 60 ואילך, אך גם ניתן למשוכם בהתקיים "תנאים מקלים" (הרחבה נוספת במסגרת הירוקה).

 • אם מדובר בכספים שהופקדו עד 31/12/2007, ניתן למשוכם בגיל 60 ואילך.

 • אם מדובר בכספים שהופקדו החל מה- 01/01/2008, ניתן למשוכם אך ורק בגיל 60 בצורת קצבה.

 

 

כספים שהופקדו במעמד שכיר לקופה קצבתית (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים):

 • אם מדובר בכספים שהופקדו עד 31/12/1999, ניתן למשוכם בגיל 60 ואילך, אך גם ניתן למשוכם בהתקיים "תנאים מקלים" (הרחבה נוספת במסגרת הירוקה).

 • אם מדובר בכספים שהופקדו החל מה- 01/01/2000, ניתן למשוכם אך ורק בגיל 60 בצורת קצבה.

 

 

היוון קצבאות:

על אף האמור לעיל, ובהמשך לתיקון 3 (נכנס לתוקף ב01/2008), ניתן להוון (למשוך חד פעמי) כל כספיי קצבה, בהתקיים  התנאים הבאים:

 1. המבוטח הגיע לגיל 60.

 2. המבוטח מקבל קצבה מינימאלית - "פנסיית מטרה" (כיום 2015, עומדת על כ-4500 ש"ח).

 

 

הגעתם לגיל פרישה? או קרובים לגיל הפרישה? או סתם אם הלכתם לאיבוד מרוב פוליסות ביטוח ותכניות פנסיוניות, פיתחנו עבורכם את שירות "מיפוי תיק פנסיוני וביטוחי", באמצעות השירות תוכלו לבצע השוואת מחירים לביטוח, לחסוך ולחתוך בעלויות ביטוחים שאינם נחוצים ואף למצוא חסכונות אבודים ("איתור כספים אבודים"). התוצאות כאמור יסייעו לנו להחליט אילו כספים כדאי למשוך כחד פעמי ואילו כספים כדאי למשוך בצורת קצבה חודשית. אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" מאמינים כי הכנה ותכנון וייעוץ פרישה הינו צעד קריטי עבור כל חוסך בעולם המורכב שלנו וחשוב שיעשה באופן מתמשך לפני הפרישה.

bottom of page