top of page

מיסוי – "מנגנון דחיית מס"  עודכן בתאריך 26/06/2015

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

את המאמר פרסמנו לראשונה ב-26/06/2015, מאז שוק ההון השכלל משמעותית ונוספו מכשירי חיסכון חדשים.

היום, מלבד חיסכון בתכניות חיסכון, פיקדונות בנקאיים, או מכשירים פיננסים בשוק ההון, קיים מוצר חדש אשר נקרא גם "קופת גמל להשקעה", המוצר מהווה חלופה ראויה ואטרקטיבית לאין שיעור מיתר המכשירים היות למנגנון דחיית המס בו.

 

כדי להבין קודם מהו היתרון בקופות גמל אלו, חשוב להבין איך עובד מנגנון דחיית המס. למעשה, מנגנון דחיית המז הינו אחד היתרונות הגדולים והמובהקים ביותר בחיסכון לטווחים ארוכים. מנגנון זה קיים גם בתכניות חיסכון וגם באפיקים פיננסים פנסיוניים כמו קרן השתלמות וקופת גמל.

מה הכוונה בדחיית מס?

הדרך הטובה ביותר להסביר את המנגנון היא באמצעות דוגמה פשוטה, ניקח את שני האפיקים (חיסכון פיננסי ותיק השקעות):

- חיסכון פיננסי אישי, 100,000 ₪.

- תיק השקעות, 100,000 ₪.

 

חנהל'ה בחרה לנהל את התיק שלה ב-2 האפיקים, לאחר כ-5 שנים בדקה וראתה שהתשואה הינה 50% ב-2 האפיקים.

לאחר התייעצות ובחינת מאפייני השוק, החליטה חנהל'ה לשנות את מסלול ההשקעה – להוריד את הרכיב המנייתי. 

 

בתכנית החיסכון ביצעה זאת ללא התחשבנות במס ואילו בתיק ההשקעות נאלצה לשלם 12,500 ₪ מס רווחי הון (25% מס – נניח ואין אינפלציה). כלומר, בתקופה זו - לאחר 5 שנים:

- בחיסכון הפיננסי התיק שלה עומד על 150,000 ₪ (לפני מס)

- תיק ההשקעות 137,500 ₪ (לאחר מס).

 

לאחר 5 שנים נוספות, החליטה למשוך את הכסף (ב-5 השנים הנוספות ביצע התיק תשואה של 50% ב-2 האפיקים):

בתכנית החיסכון, התיק יעמוד על 225,000 ₪ (150,000*50% תשואה) ולאחר תשלום מס יישאר בידיה של חנהל'ה 193,750 ₪.

בתיק ההשקעות, התיק יעמוד על 206,250 ₪ (137,500* 50% תשואה) ולאחר תשלום מס (רק על התקופה השניה) יישאר בידיה של חנהל'ה 189,062.5 ₪.

 

בפועל אם נבחן שוב את הנתונים, נבחין כי התשואות ב-2 האפיקים הינן זהות לחלוטין,  אי התחשבנות במס במהלך תקופה, יכולה לייצר רווחים רבים יותר (בדוגמה שלנו כ-2.4% הבדל במונחי נטו).

 

לסיכום,  באפיקים בהם ניתן לבצע "דחיית מס" - כמו חיסכון פיננסי (כנ"ל גם לגבי קופת גמל וקרן השתלמות), ישנם יתרונות מהותיים אשר הופכים את האפיק להרבה יותר אטרקטיבי מאשר ניהול באמצעות ני"ע בתיק השקעות.

bottom of page