top of page

תכנית חיסכון לכל ילד בקופת הגמל החדשה - איך מצטרפים?   פורסם ב 25/09/2016

במאמר הקודם הסברנו על קופת הגמל החדשה, על יתרונותיה ועל ההזדמנויות אשר היא מאפשרת.  כעת נוסיף ונרחיב על תכנית החיסכון לילדים באמצעות קופת הגמל החדשה ובאמצעות ביטוח לאומי ומשרד האוצר. 

 

תכנית חיסכון לילדים בקופת הגמל החדשה?

על פי הדיווחים של משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי, החל מ-01.01.2017 , ביטוח לאומי יעביר כסף מדי חודש לקופת גמל - "קופת ברירת מחדל" ע"ס 50 ש"ח. הסכומים יצטברו עד שימלא לילד 18 שנים. כלומר במונחים נומינליים, אנו מדברים על 10,800 ש"ח לכל ילד בישראל.  נוסף על האמור לעיל, יוכלו ההורים לבחור לבצע הפקדה נוספת מתוך קצבת הילדים ע"ס של 50 ש"ח נוספים. 

קרי, 10,800 ש"ח נוספים עד גיל 18. 

 

מהי קופת גמל "ברירת מחדל"?

האוצר יבחר בית השקעות אחד או כמה, אשר יהיו נאמנים על ניהול אותם כספים ושמטרת הניהול היא כמובן להשיא תשואה חיובית עודפת אשר תשפיע באופן ישיר על יתרת הכספים בתום התקופה. יתרה מכך, דמי הניהול בגין אותה קופת ברירת מחדל, ישולמו באופן מלא ע"י המוסד לביטוח לאומי עד שימלא לילד 21 שנים. 

 

מה עוד צריך לדעת?

בתום 18 שנים, יופקד מענק ע"ס 500 ש"ח נוספים, ויוכל הילד למשוך את כספי הקופה באופן מלא בכפוף למס רווחי הון כחוק (25% מס על הרווחים בניכוי האינפלציה), כפי שציינו בסקירה הקודמת "קופת הגמל לחיסכון" את המשיכה בגיל 18, יוכל לבצע הילד באישור הוריו בלבד. יחד עם זאת, באם הילד לא משך את אותם כספים עד גיל 21, יתווסף לסכום האמור, סכום נוסף של 500 ש"ח ואז יוכל למשוכם ללא אישור הוריו. 

 

האם אני חייב לבחור בקופת גמל "ברירת מחדל"?

כפי שזה נראה וע"פ הערכות, ניתן יהיה לבחור באיזה תכנית שנרצה, אך בבחירה זו כאמור נאלץ לשלם דמי ניהול. או לחילופין, להותיר את הכסף בקופת גמל ברירת המחדל וליהנות מסבסוד דמי הניהול.  

רוצים לדבר איתנו?  זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם!    (אפשר גם בטלפון 072-2112225)

איפה כדאי להשקיע את תכנית החיסכון לכל ילד? האם בקופת גמל לפי בחירתי או ב"קופת ברירת המחדל"?

כמו שאתם כבר יודעים, "הנבואה ניתנה לשוטים", אין לנו שום דרך להחליט או לדעת מהי החלופה המועדפת. כמובן, שבכל שלב נוכל לבצע השוואת קופות גמל, בדיוק כמו שאנו עושים השוואת מחירי ביטוח והשוואת מחירים למוצרי חשמל באתרי האינטרנט השונים.  על כן, אנו מאמינים כי מוטב להתייעץ עם בעל רשיון, מומחה בענף על מנת לשקול ביחד את האילוצים, האם כדאי לי להשקיע בקופת ברירת מחדל בפטור מלא מדמי הניהול? או לחילופין, האם כדאי לי לבחור קופת גמל אישית, לפי מסלול השקעה מותאם לצרכים שלי ולהעדפות שלי ולשלם דמי ניהול מסויימים?

כמה כסף יהיה לי בתום התקופה?

כמובן שאין לנו דרך לחזות את התשואה אלא רק להניח תשואה מסויימת ולהכניס למשוואה. 

לצורך דוגמה: 

מתן צפוי להיוולד ב-01/01/2017, הוריו החליטו להפקיד נוסף לביטוח לאומי, 50 ש"ח נוספים. 

הנחת תשואה: 4%, הנחת אינפלציה 2% (על אף שהיום אנו מדברים על סטגנציה, אנו רוצים להאמין שבמהלך 18 שנים הבאות, האינפלציה תעלה).

 

לאחר 18 שנים, צפויה הקרן + מענק גיל 18 + התשואות לעמוד על 32,059 ש"ח! (שימו לב מדובר על מונחי העתיד)

לאחר 21 שנים, צפויה הקרן + מענק גיל 18 + מענק גיל 21 + תשואות לעמוד על 36,562 ש"ח!

 

מה יהיה כוח הקניה של אותם כספים?

הערכנו אינפלציה של 2%, לכן אם ננקה אותה מהתשואה נקבל את השווי במונחי היום.

במונחי כוח הקניה של היום, לאחר 18 שנים, צפויה הקרן + מענק גיל 18 + התשואות לעמוד על 26,473 ש"ח!

במונחי כוח הקניה של היום, לאחר 21 שנים, צפויה הקרן + מענק גיל 18 + מענק גיל 21 + תשואות לעמוד על 28,594 ש"ח!

 

לסיכום

נחמד, לא מזיק, עשוי לעזור לכל חייל/ת משוחררים בשנת הלימודים הראשונה במכללה או לתואר שלם באוניברסיטה. 

 

bottom of page