top of page

"כשכסף פגש את רגש" איך לנהל את תיק ההשקעות שלך? פורסם בתאריך: 31/08/2014

כולנו חשופים לשוק ההון אם באמצעות הפנסיה שלנו ואם באמצעות חסכונות/השקעות נזילות. שוק ההון הינו למעשה זירה בה מבוצעות פעולות יומיומיות בניירות ערך, מכשירים פיננסים, ניגזרים וכד'. במאמר זה ננסה להסביר תופעה בה מרביתנו מתעלמים מהרציונאל ופועלים על פי הרגש בכל הנוגע להתנהלות עם כספינו.

 

גם כאשר כספנו "מנוהל" וגם כשאנו מנהלים אותו בעצמנו, אנו נוטים לערב את הרגשות, שתי דוגמאות קלאסיות הינן: "אפקט העדר" בתקופה בה ישנן ירידות חדות בשוק ההון, תיהיה לנו הנטיה לברוח ו"לממש הפסדים" על אף שאנו מודעים להתנהגות השווקים בה לאחר ירידות לרוב ישנו תיקון.

"אפקט העדר" בתקופה בה ישנן עליות אנו נוטים להתעלם מאיתותי השווקים ונוטים לחשוב כי לנצח ימשיכו העליות  ומוסיפים לרכוש ניירות ערך. דוגמה זו המחישה בקצרה מדוע הרגש הינו הגורם המשמעותי ביותר אשר פוגע בשיקול דעתנו, ננסה להביא דוגמאות נוספות בהמשך. השוואת תשואות תכניות חיסכון

 

ניירות הערך נסחרים על בסיס ביקוש והיצע באופן יומיומי, כאשר ההיצע גובר על הביקוש  – מחיר הנייר יצנח ולהפך. במדריך היכרות עם שוק ההון תוכלו ללמוד על מכשירי ההשקעה הקיימים ועל המרכיבים אותם. כפי שכבר ציינו במאמר זה ננסה להסביר כיצד ניתן להימנע מלערב רגשות בשוק ההון, נסקור כל אפיק השקעה בהתאם לסיכון הכרוך בו ובהתאם להתנהגותו בשוק ההון וניתן כללי אצבע להתנהגות נבונה.

 

מניות – המניה מגלמת את החזקת הציבור בחברה מסוימת ומושפעת כמו ניירות ערך אחרים מביקושים והיצעים. בחרנו להתחיל ממניות היות וזוהי למעשה התופעה השכיחה יותר של "התאהבות בנייר". מחזיק מניה לתקופה ארוכה סבור כי שווי החברה יעלה בשל רווחיות/ פעילות גדולה וימשיך להחזיק בה גם אם אותה מניה תרד אחוזים רבים ואף תקלע לקשיים כלכליים, הסיבה לכך היא בעיקר פסיכולוגית בה המשקיע סבור כי אותה מניה "תחזיר עטרה ליושנה" והחברה תחזור להיות רווחית כפי שהיתה בעבר, במקרים רבים מתעלם אותו משקיע מהאיתותים בשווקים. סוכן ביטוח בכפר סבא

כללי האצבע !

יש להתייחס באופן תמידי לגורמים העיקריים אשר משפיעים על אותו היצע והביקוש הוא למעשה מחיר המניה.

מצד אחד לפני רכישה, יש לבחון את רווחיות החברה, חוסנה הכלכלי (נכסים מול התחייבויות) וחלופות השקעה אחרות. יש לשים לב  במידה והסקטור בה פועלת אותה חברה נמצא בקשיים, יתכן וגם החברה תקלע לקשיים, כלומר במילים אחרות יש לבחון את האיתותים בשווקים ולהימנע מרכישות ספונטניות אשר לא תואמות את העדפותנו וניזונות משמועות או מ"טיפ שקיבלנו מהזבן במכולת". סוכן השוואת תשואות תכניות חיסכון

מצד שני לפני מימוש (מכירה), יש לזכור תמיד כי בשוק ההון צריך אורך רוח, אם החברה הינה איתנה מבחינה פיננסית ובעלת מוניטין של רווחיות, גם אם בתקופות מסויימות המניה מתנהגת בירידות. יש לזכור את התנהגות השוק בה תיקון כלפי מעלה יכול להגיע לאחר ירידה חדה.

אגרות חוב

אגרות חוב או אג"ח הוא בעצם מילה נרדפת להלוואה הניתנת לגוף מסוים (אג"ח מדינה, אג"ח חברה). ישנם מס' סוגים של אג"ח – העיקרון הוא לבחון מול נכס הבסיס הרלבנטי (צמוד למדד המחירים לצרכן, צמוד לשקל, צמוד למט"ח ועוד). ועל פיו לבקש את הפיצוי, הגורמים העיקריים אשר משפיעים על אותו היצע והביקוש או למעשה מחיר האג"ח הינם:

 • טווח ההשקעה - המשקיע למעשה מלווה את כספו לאותו גוף ומפוצה באמצעות הריבית על היעדר נזילות כספו.

 • רמת הסיכון – המשקיע אשר מלווה לאותו הגוף לוקח על עצמו את הסיכון כי אותו גוף לא יעמוד בהתחייבויותיו ולא יחזיר לו את כספו (פרמיית הסיכון).  

 • חלופות השקעה – המשקיע אשר מלווה את כספו מוותר על השקעה בחלופות אחרות אשר עלולות להניב לו תשואה גבוה יותר. הריבית במשק הינה אמדן לחלופת השקעה חסרת סיכון.

 • אינפלציה – עליית המחירים, מדי חודש הלמ"ס מפרסמת את מדד המחירים לצרכן, מדד זה למעשה לוקח בחשבון את הסל הכולל של המוצרים והשירותים במשק ובוחן אותו אל מול תקופה מקבילה, המשקיע באג"ח מעוניין לשמור על ערך כספו ולכן בהשקעה באג"ח יבקש "להרוויח" לפחות את אותו אחוז של עליית המחירים.

 

כללי האצבע !

 • יש לקחת בחשבון את טווח ההשקעה הרצוי, ככל שטווח האג"ח יהיה רחוק יותר, נבקש ריבית גבוהה יותר, אג"ח בעלי טווח פדיון רחוק יותר יושפעו יותר משינויים כמו ריבית, מדד, שער חליפין ("אפקט המנוף ואפקט המשקולת"), רצוי להימנע מספקולציות אשר תלושות מהמציאות, לדוגמה בתקופה בה קיימת ריבית אפסית ואין כל צפי להעלאת הריבית רצוי להמנע מספקולציה אישית בה "אוטוטו" תעלה הריבית.

 • יש לקחת בחשבון את הסיכון הגלום באותה אג"ח – ככל שהסיכון יהיה גבוה יותר נבקש ריבית גבוהה יותר, דוגמה מצויינת היא לאחר תקופה של עליות במדדי האג"ח, בה האטרקטיביות בהשקעה ברכישת אג"ח בסקטור מסויים יורדת ("אין בשר") ובשל כך נחפש חלופות אחרות בסקטורים תנודתיים יותר, כלומר נתעלם מהסיכון הקיים.

איזה דרך הכי טובה בתיק השקעות

מכשירים פיננסים (קרנות נאמנות)

קרן נאמנות הינה מכשיר פיננסי מנוהל ע"י איש מקצוע. קרן נאמנות מחזיקה מס' רב של ניירות ערך מכל סוג – המטרות בהשקעה בקרן נאמנות הינן פיזור גבוה, ניהול תקין ויעיל וחסכון בעלויות.

 

כללי האצבע !

 • יש לקחת בחשבון בהשקעה בקרן נאמנות את אפיק ההתמחות של הקרן, יש לבחון לעומק באם הקרן חושפת אותנו  לאפיק בו איננו מעוניינים להשקיע  (חשיפה למניות על אף שמנוגד לצרכנו ורצוננו). רצוי להימנע מלהיסתפק בקרן מסויימות בשל חוסר הידע או היכולת למצוא חלופה אחרת ולסמוך על מנהל הקרן שיצליח להימנע מירידות.

 • יש לקחת בחשבון בהשקעה במכשירים פיננסים את העלויות הגלומות באותו מכשיר, כלומר דמי הניהול ועלויות נלוות לניהול החשבון באמצעות הבנק.

 • יש לקחת בחשבון ולהשוות מעת לעת את המכשיר הפיננסי אל מול נכס הבסיס ("בנצ'מארק") לו רצינו להיחשף ולראות אם אכן התשואה הולמת.

 • אמנם הדרך הטובה ביותר למדוד קרן נאמנות היא בבחינתה לטווח ארוך, אך זהו אינו המדד היחידי, לרוב ניתן לקרוא את האותיות הקטנות, במידה ומנהל ההשקעות של אותה קרן הוחלף קיימת סבירות גבוהה כי התנהגות הקרן לא תיהיה זהה.  השוואת ריביות תכנית חיסכון

שוואת תשואות תכנית חיסכון
. סוכן ביטוח בכפר סבא

 

כלל האצבע החשוב ביותר ונכון לגבי כל אפיקי ההשקעה, "היועץ בבנק אינו מכיר אותכם כפי שאתם מכירים את עצמכם", לרוב מדובר בהזנת נתונים למערכת ממוחשבת אשר אמורה לאפיין אותנו ולהמליץ לנו על קרן מסויימת, לא בכדי אנו שומעים את היועצים זועקים "אנחנו פועלים כמו רובוטים" (כתבה מאתר גלובס) .

דבר נוסף אשר חשוב לדעת, היועץ בבנק הינו אדם אחד אשר צריך לשרת כמה מאות ולעיתים כמה אלפי לקוחות, הזמינות שלו מוגבלת ולכן יהיה בעל אינטרס להעדיף על המלצה של קרן נאמנות (מכשיר מנוהל) בה מתוגמל הבנק בעמלת הפצה על פני רכישת נייר ערך בצורה ישירה בה יצטרך ללוות כל פעולה ולעבוד זמן רב יותר. לסיכום, בכל הנוגע לבנקים "הבנק הוא אינו חבר".

 

לאחר שבחנו את כללי האצבע, נציין כללי אצבע נוספים בהם נוכל להעזר ולהימנע מלערב רגשות בהשקעותנו.

 • ייעוד הכסף – יש להציב מטרות! בעת ההשקעה נצטרך להחליט להציב לעצמנו מטרה, לפי מטרה זו נבחר את היעד בו נרצה שכספנו יהיה נזיל, אמנם בשוק ההון הנזילות הינה מיידית, אך אם נבקש לממש את כספנו לפני הזמן יתכן ונממשו לא בתמורה לה ציפינו. העיקרון המנחה בסעיף זה הינו "אורך רוח", אם החלטנו כי ייעוד הכסף הינו לתקופה ארוכה ותמהיל ההשקעה תואם את צרכנו, כמו גם שניירות הערך בהשקעה תואם את השווקים, רצוי להתעלם משינויים חדים בשווקים שכן לרוב מדובר בתיקון.

 • שימוש באסטרטגיית  STOP LOSS, אסטרטגייה זו יעילה למי שמצליח לנטרל עצמו מן הרגש והופך להיות טכני בלבד. הכוונה היא לפני השקעה בנייר או מדד מסויים יש לקבוע: "אני מוכן לספוג מקסימום ירידה של % X", באם הנייר ירד באחוזים מעבר למה שביקשנו נבקש למכור את הנייר על מנת למזער ירידות נוספות. כאמור אסטרגייה זו אינה יעילה לכל אחד שכן אנו נוטים להקל על עצמנו ולהרחיב את מרווח ה- STOP LOSS, בחשיבה כי הנייר יחזור לעליות. 

 • טעמים דתיים ("מסלול כשר") או מצפוניים ("טבעוניים") - כפי שכבר ציינו מס' פעמים במאמר זה, אין מקום לערב רגשות עם השקעות, גם אם מדובר בחברה אשר פועלת בתחום אשר נוגד את מצפוננו, בסופו של יום מדובר בהשקעה ותו לא. דוגמה נוספת ומצויינת הינה "המסלולים הכשרים", בהם מותר למנהל ההשקעות.

משפט הלקוח מהמילון הצבאי "כשיש ספק אין ספק", אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" ממליצים לכל משקיע בשוק ההון להטמיע אותו באורח חייו.  לשם ניהול כספים בצורה יעילה, ישנו צורך בהתמקצעות, בקבלת החלטות נטולות רגשות ולא פחות חשוב, בהשקעת זמן ומחשבה. לצערנו, מעטים הם החוסכים אשר ניתן להגיד עליהם כי בעלי מאפיינים אלו. לכן, בניהול כספים נמליץ על פניה ופעילות באמצעות איש מקצוע אשר מכיר את מכשירי החיסכון וההשקעה לעומק ויוכל לסייע בקבלת ההחלטות בתקופות טובות ובתקופות פחות

רוצים לדבר איתנו?  זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם!  (אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 
bottom of page