top of page

קופת גמל להשקעה - קופת הגמל החדשה - איך מצטרפים? ומה צריך לדעת?  פורסם בתאריך 10/03/2016

"קופת הגמל החדשה", הוא שם נרדף לרפורמה חדשה שמשרד האוצר מנסה להעביר בתחום החיסכון לכל מטרה!

למעשה, החל מ-2006  קופות הגמל לא שונות מקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים והן מיועדות לחיסכון לפנסיה.

 

אז מהי קופת הגמל החדשה?

כפי שאנו מכירים,  מי שרוצה לחסוך בקופת גמל לפנסיה, ימשיך ויעשה באותה צורה, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל. מי שרוצה לחסוך לכל מטרה - כלומר להשאיר את הכסף פתוח ונזיל לשימוש בכל עת, יכל עד היום לחסוך באמצעות חיסכון פיננסי אישי, קרן נאמנות בבנק, פיקדון בנקאי. קופת הגמל החדשה, נכנסת בדיוק לאותה משבצת של אותם מכשירים נזילים ונותנת אפשרות נוספת מלבד חיסכון נזיל. על מנת להבין את ההבדל בין המכשירים הקיימים היום לבין "קופת הגמל החדשה" ערכנו הסבר/השוואה פשוטה:

פיקדון/ חיסכון בנקאי

 

ללא מגבלה

 

 

לא רלבנטי

 

 

 

לא אפשרי

 

 

ללא

 

 

תמידית

 

 

פקיד/ה בנק לא מקצועי

 

 

לכל מטרה

 

 

מס רווחי הון כחוק

 

 

לא רלבנטי

 

 

מכשיר ישן ולא טוב, לא אטרקטיבי בסביבת ריביות אפסית, חסר גיוון.

 

 

 

קרן נאמנות בבנק

 

ללא מגבלה

 

 

מחייב פעולת מכירה/קניה

התחשבנות מס רווחי הון

 

 

לא אפשרי
 

 

דמי ניהול למנהל הקרן והנאמן, שיעור הוספה ודמי משמרת

 

תמידית

 

 

יועץ השקעות בבנק

 

 

לכל מטרה

 

 

מס רווחי הון כחוק

 

 

שוק ההון בלבד

 

 

מכשיר טוב אך חסר גמישות בכל הנוגע לדחיית מס במעבר בין מסלולים וכד', עלויות יקרות במסלולים משולבים מניות.

 

 

חיסכון פיננסי בחברת ביטוח

 

ללא מגבלה

 

 

אפשרי

 

 

 

לא אפשרי

 

 

ללא מגבלה

 

 

תמידית

 

 

סוכן ביטוח מקצועי

 

 

לכל מטרה

 

 

מס רווחי הון כחוק

 

 

שוק ההון, נכסים לא סחירים (נדל"ן)

 

מכשיר מוביל בעל גיוון השקעה והגנה ביטוחית על החיסכון

 

 

קופת הגמל החדשה

 

עד 70,000 ש"ח לשנה

 

 

אפשרי

 

 

 

אפשרי

 

 

עד 4% מההפקדה ו-1.05% מהצבירה.

 

תמידית

 

 

סוכן ביטוח מקצועי, יועץ פנסיוני בבנק

 

לכל מטרה או לפנסיה בצורת קצבה בלבד

 

מס רווחי הון כחוק או פטור ממס במשיכה קצבה

 

שוק ההון בלבד

 

 

מכשיר מצויין אשר יתן חלופה לחיסכון הפיננסי, חסר גיוון השקעה והגנה ביטוחית על החיסכון

 

 

קריטריונים להשוואה:

 

 הפקדה שוטפת

 

 

מעבר בין מסלולים

 

 

 

ניוד בין חברות

 

 

דמי ניהול ועלויות נוספות

 

 

נזילות

 

 

איש מקצוע

 

 

ייעוד הכספים

 

 

מיסוי

 

 

גיוון השקעה

 

 

סיכום

השוואת תשואות תכניות חיסכון

איך מצטרפים לקופת הגמל החדשה - גמל להשקעה?

תהליך ההצטרפות הינו מאוד פשוט וכרוך במילוי טפסי הצטרפות באופן דיי זהה להצטרפות לכל מכשיר פנסיוני אחר. התהליך יכול להיעשות מול משווק פנסיוני של החברה המנהלת, אולם שם תיהיה בעיה לקבל תמונה טובה והשוואה בין קופות בצורה נכונה שכן הוא מייצג גוף מסויים. לכן, כפי שאתם עושים השוואת מחירים לביטוח באמצעות סוכן ביטוח אישי, נמליץ גם כאן לבצע השוואה מהימנה בין הקופות הקיימות ולהתאים את מסלול ההשקעה לצרכים, לאופי המשקיע/חוסך והחשוב ביותר לטווח ההשקעה. הרעיון זהה במאפייניו להשוואת תשואות בתכניות חיסכון פיננסיות.

ביטוח חיים הזול ביותר

השוואת תשואות תכניות חיסכון

קופת הגמל החדשה - האותיות הקטנות

בתאוריה היה נראה כאילו הולכת להיות כאן מהפכה, בפועל מדובר במכשיר פיננסי נוסף שנותן לחוסך את "האפשרות" להגדיל את הפנסיה וקבלת הטבת מס אך ורק במידה ומושכים את הכסף בצורה של "קצבה חודשית" - למען הסר ספק, הכוונה ב"קצבה חודשית" היא משכורת חודשית  בגיל הפנסיה. האפשרות השניה היא כאמור משיכה חד פעמית במהלך התקופה, בכל רגע נתון. אולם, משיכה זו תיהיה חייבת במס רווחי הון (25% על הרווח בניכוי האינפלציה - על הרווח הריאלי).

 

"חוסך אשר חשב שהוא הולך לקבל הטבות מס בעת ההפקדה (כפי שהיה בקופות הגמל הישנות עד 2008) ובנוסף פטור ממס רווח הון במשיכה כחד פעמי, יתאכזב ויגלה שלא כך הדברים!".
 

כפי שציינו, היתרון הינו בקבלת "האפשרות" לבחור ולהחליט איך אני רוצה לקבל את הכסף ומתי. למעשה מדובר בחיבור בין מאפייני תכנית חיסכון פיננסי אישי בחברת ביטוח לקופת גמל לפי תיקון 190 או במילים אחרות, אין כאן בשורה של ממש! נקודה נוספת אשר ראוי לתת כהתייחסות, קופת גמל בהגדרתה שונה מקופת גמל במרכיבי ההשקעה שלה מחיסכון פיננסי אישי. בעוד שבקופת גמל חייבת להיות השקעה בניירות ערך בלבד, בחיסכון פיננסי - תכנית ביטוח להשקעה, ניתן להשקיע בנכסים "אחרים" כדוגמת נדל"ן.

 

השוואת תשואות תכניות חיסכון

רוצים לדבר איתנו?  זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם!  (אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 
bottom of page