top of page
רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

מדד אלטים - ביטוח אובדן כושר עבודה

איזה חברת ביטוח מדורגת הכי טוב בביטוח אובדן כושר עבודה

איך דירגנו את חברות הביטוח בענף ביטוח אובדן כושר עבודה?

הדירוג המוצג בסעיף זה - ביטוח אובדן כושר עבודה, הינו ניתוח אישי של אנשי המקצוע ב"אלטים ביטוח ופיננסים". הניתוח מבוסס בעיקר על ניסיון אישי, אך גם על מידע מקצועי, דו"ח המפקח על הביטוח וסקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח.

 

אנו ממליצים להיעזר בכלי זה לשם השוואה בין החברות. כמו כן, נציע להיעזר בכלי השוואת מחירים לביטוח. שילוב של שני הכלים יעניקו לכם תמונה דיי טובה לגבי טיב החברה ומחיר הפוליסה.

 

 

הערות למדד

  • בחברות בעלות נתח שוק נמוך, הורד  באופן יחסי הדירוג בפרמטר "משך זמן טיפול בתביעות" שכן אינן מעניקות שירות ללקוחות רבים.

  • בפרמטר "מחיר", התבססנו על מחיר לפני הנחה - "תעריף ספר - מחירון".

  • בחברות בעלות נתח שוק נמוך, הורד באופן יחסי הדירוג בפרמטר "תלונות הציבור" שכן אינן מתמודדות עם לקוחות רבים בענף.

  • בפרמטר "שירות לקוחות", בוצע חישוב על בסיס דו"ח המפקח על הביטוח ובשיקלול חוות דעת סובייקטיביות של לקוחות.

איזה חברת ביטוח הכי טובה בביטוח אובדן כושר עבודה?

לפניכם דירוג לפי פרמטרים בתחום ביטוח אובדן כושר עבודה. הדירוג מבוצע בנקודות מהנמוך ביותר לגבוה ביותר.

לשם המחשה והבנה, בפרמטר תלונות הציבור - החברה בעלת הדירוג הגבוה ביותר הינה החברה בעלת מס' התלונות הנמוך ביותר.

 

איזה חברות ביטוח מדורגות טוב בביטוח אי כושר עבודה
bottom of page