top of page

מדד אלטים - ביטוח הוצאות רפואיות (ביטוח בריאות)

רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 
איזה חברת ביטוח הכי טובה ומדורגת הכי טוב בביטוח בריאות

איך דירגנו את חברות הביטוח בענף ההוצאות הרפואיות?

הדירוג המוצג בסעיף זה - הוצאות רפואיות או במילים אחרות, ביטוח בריאות, הינו ניתוח אישי של אנשי המקצוע ב"אלטים ביטוח ופיננסים". הניתוח מבוסס בעיקר על ניסיון אישי, אך גם על מידע מקצועי, דו"ח המפקח על הביטוח וסקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח.

 

אנו ממליצים להיעזר בכלי זה לשם השוואה בין החברות. כמו כן, נציע להיעזר בכלי השוואת מחירים לביטוח. שילוב של שני הכלים יעניקו לכם תמונה דיי טובה לגבי טיב החברה ומחיר הפוליסה.

 

הערות למדד

  • בחברות בעלות נתח שוק נמוך, הורד  באופן יחסי הדירוג בפרמטר "תלונות הציבור" שכן אינן מעניקות שירות ללקוחות רבים.

  • בפרמטר "מחיר", התבססנו על מחיר לפני הנחה - "תעריף ספר - מחירון".

  • בחברות בעלות נתח שוק נמוך, הורד באופן יחסי הדירוג פרמטר "משך זמן טיפול בתביעות", שכן אינן מתמודדות עם תביעות רבות.

  • קיימות בענף חברות נוספות (AIG, שרביט), אשר לא נכנסו למדד היות ומדובר בנתח שוק אפסי.

  • בפרמטר "משך זמן טיפול בתביעות", בוצע שקלול משני מקורות מידע (דו"ח מפקח וסקר ש"ר לשכת סוכני הביטוח), בחברות ישירות בוצע שקלול אך ורק מדו"ח המפקח.

  • בפרמטר "שירות לקוחות", בוצע חישוב על בסיס דו"ח המפקח על הביטוח ובשיקלול חוות דעת סובייקטיביות של לקוחות.

 

איזה חברת ביטוח הכי טובה בביטוחי בריאות?

לפניכם דירוג לפי פרמטרים בתחום ביטוח הוצאות רפואיות - ביטוח בריאות. הדירוג מבוצע בנקודות מהנמוך ביותר לגבוה ביותר.

לשם המחשה והבנה, בפרמטר תלונות הציבור - החברה בעלת הדירוג הגבוה ביותר הינה החברה בעלת מס' התלונות הנמוך ביותר.

 

חברת הביטוח הכי טובה בביטוח בריאות היא הראל
bottom of page