top of page
רוצים לדבר איתנו?
זה המקום להשאיר פרטים ומומחה מטעמנו יחזור אליכם! 
(אפשר גם בטלפון 072-2112225)
 

מדד אלטים - קרנות פנסיה חדשות

איזה קרן פנסיה מדורגת הכי טוב

איך דירגנו את קרנות הפנסיה החדשות?

הדירוג המוצג בסעיף זה -ענף קרנות פנסיה חדשות, הינו ניתוח אישי של אנשי המקצוע ב"אלטים ביטוח ופיננסים". הניתוח מבוסס בעיקר על ניסיון אישי, אך גם על מידע מקצועי, דו"ח המפקח על הביטוח, מדד שירות לענפים פנסיוניים וביצועי קרנות הפנסיה באתר "פנסיה נט"

 

 

הערות למדד

  • בחברות בעלות נתח שוק נמוך, הורד  באופן יחסי הדירוג בפרמטר "שביעות רצון" שכן אינן מעניקות שירות ללקוחות רבים.

  • פרמטר "איזון אקטוארי" מחושב על פי חישוב לטווח של 5 שנים.

  • פרמטר "תשואה" מבוסס על טווח של 5 שנים (2010-2014)

  • ניתן משקל משוקלל ("דירוג ב"אלטים") גבוה יותר לפרמטרים: איזון אקטוארי ותשואה.

  • ניתן ניקוד עודף בפרמטר "איזון אקטוארי", לחברות בעלות צמיחה אורגנית על פני קרנות הפועלות בצורת צירוף מפעלי (צירוף אוטומטי של כלל העובדים במפעל).

איזה קרן פנסיה הכי טובה?

לפניכם דירוג לפי פרמטרים בתחום קרנות הפנסיה החדשות. הדירוג מבוצע בנקודות מהנמוך ביותר לגבוה ביותר.

לשם המחשה והבנה, בפרמטר תלונות הציבור - החברה בעלת הדירוג הגבוה ביותר הינה החברה בעלת מס' התלונות הנמוך ביותר.

 

איזה קרן פנסיה הכי טוב מדורגת גבוה יותר
bottom of page